Specka v Horňáku

Jsme tu s vámi

Kontakt

E-mail:  mzps.trutnov@volny.cz 

Telefon:  499 733 386,   732 457 024  

IČ: 70841179 

č. ú.: 86-0208150227/0100

Mateřská škola, Základní škola

a Praktická škola, Trutnov

Horská 160, Trutnov 541 02

Najdete nás také na Facebooku.


Důležité informace

 Vážení rodiče, 

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví proběhne od 3. 1. 2022 ve školách testování na onemocnění Covid-19 - 2x týdně.

- Testovat se bude antigenními testy.

  • prosíme rodiče o zvýšenou pozornost při sledování zdravotního stavu dětí z důvodu velkého  výskytu Covid 19 v populaci. 

Děkujeme za spolupráci. Vedení školy


Přednosti naší školy 

Žáci s poruchami autistického spektra v naší škole

Této problematice se věnujeme již 17 let. Pedagogové jsou pravidelně školeni v problematice autismu a sledují nejnovější trendy... více zde

Montessori pomůcky 

V rámci projektových dnů i v blocích běžné výuky,  dle možností žáků využíváme prvky Montessori a Waldorfské pedagogiky. Při využití interaktivní tabule, programovacích robotů či pomůcek Montessori nabízíme žákům pestrou, zábavnou a moderní výuku. 

Snoezelen

Již sedmý rok se naše škola může chlubit dvěma plně vybavenými multismyslovými místnostmi Snoezelen, jenž vycházejí z konceptu Bazální stimulace... více zde

Speciální pomůcky školy

Pro naši práci využíváme řadu pomůcek, které pomáhají zvýšit soběstačnost dětí a zvýšit jejich pohodlí ... více zde

  • Poskytujeme vzdělávání dětem a žákům podle §16 odst. 9 (různý stupeň mentálního postižení, kombinované vady, vady řeči apod.). Jsme škola s mnohaletou zkušeností se vzděláváním žáků s poruchou autistického spektra.
  • 1. - 9. ročník základní školy
  • 1. -10. ročník základní školy speciální
  • 1 oddělení mateřské školy pro děti se zdravotním postižením
  • Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, určená absolventům základní školy speciální nebo absolventům základní školy zřízené dle §16 odst. 9.
  • Odloučené pracoviště ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení, kde vzděláváme hospitalizované děti a žáky.
  • Každý žák má přidělený účet Google suit ( online dokumenty, Google drive, Classroom, sdílení ) a pro případnou online výuku využíváme prostředí "Classroom". 

Novinky 

Naše škola se již mnoho let aktivně zapojuje do Tříkrálové sbírky Oblastní charity Trutnov. Žáci v kostýmech tří králů tak opět vyšli do ulic, aby za zpěvu koledy vybrali od ochotných dárců příspěvek a popřáli všem šťastný nový rok. Srdečné díky patří všem, kdo do sbírky přispěli, včetně všech zaměstnanců školy, a našim žákům v roli koledníků...

V adventním čase se žáci základní školy v rámci projektového dne Vánoce s knihou seznámili s lidovými tradicemi a zvyky spojenými s tímto obdobím od Mikuláše až po Tři krále. Pracovnice pobočky Městské knihovny si pro žáky připravily mnoho knih s vánoční tématikou, vánoční křížovku, skládačky i kvíz.

Z provozních důvodů nám od 1. 12. 2021 nemůže dodávat obědy současný poskytovatel - Základní škola, Náchodská 18, Trutnov. Náhradní stravování je zajištěno ve školní jídelně Základní školy, Komenského Trutnov. Odebrané obědy bude po vyzvání nutno zaplatit v hotovosti v kanceláři školy u paní Trojanové.

Lis 26

SHELTER

Ve čtvrtek 25.11. navštívily naší školu pracovnice Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež SHELTER. Dětem byla prostřednictvím této návštěvy představena činnost klubu, jeho fungování a pravidla. Zároveň si děti mohly vyzkoušet aktivitu klubové činnosti a seznámit se blíže s obsahem rozmanitých programů poskytovaných zdarma všem, kteří klub...

Ve středu 24. 11. proběhl projektový den Cestování po Dalmácii. Zkušený turistický průvodce provedl žáky po této krásné části Chorvatska. Seznámili jsme se s historií, s krajinou, počasím, s faunou i flórou, i s nejzajímavějšími turistickými cíli.

Při příležitosti zakončení projektu Společně poznáváme naše regiony jsme se sešli s našimi polskými kamarády na ZŠ Mládežnická v úterý 23. 11. 2021. Stejně jako spoustu dalších akcí, tak i toto naše rozloučení provázela celá řada komplikací s opatřeními ohledně Covid19.


Volná pracovní místa

Projekty