Kontakt

E-mail:  mzps.trutnov@volny.cz 

Telefon:  499 733 386,   732 457 024  

IČ: 70841179 

Mateřská škola, Základní škola

a Praktická škola, Trutnov

Horská 160, Trutnov 541 02

Důležité informace

Vážení rodiče,

vzhledem k zhoršující se epidemiologické situaci přijímáme další opatření pro ochranu zdraví vašich dětí. Žáci budou po dobu výuky pouze ve své třídě (případně v přírodě v okolí školy). Aby nedocházelo k setkávání žáků z různých tříd, pro období 19. 10 - 23. 10. se zkracuje výuka!!! ZŠS a tř. I. do 11:40 hod.Tř. II., III., PrŠ 1 a PrŠ 2 do 12:15 hod. Žáci zapsaní ve školní družině mohou jít po vyučování do ŠD podle svých oddělení, ale s velkou naléhavostí VÁS PROSÍME, pokud můžete, vyzvedávejte si své děti co nejdříve po konci vyučování!!! Snažíme se dělat vše pro ochranu vašich dětí, v ŠD dochází k nedodržování rozestupů a setkávání žáků různých tříd. Vážíme si vaší spolupráce!!!

S pozdravem a přáním pevného zdraví, vedení školy

Vážní rodiče,

S radostí oznamujeme, že všechny třídy naší školy zůstávají otevřené!!!

Platí pro MŠ, ZŠ, ZŠS (1. i 2. stupeň) a PrŠ. Nadále platí zákaz zpěvu a tělocviku (mimo MŠ).

Ministerstvo školství stanovilo na 26. a 27. 10. volné dny. Tím se prodlouží podzimní prázdniny a žáci budou doma od 24. 10. do 1. 11. 2020. Pokud se vydaná opatření dále nezmění, výuka začne 2. 11. 2020. Školní družina nebude v provozu.

MŠ bude v omezeném provozu 7,00 - 11,30 bez oběda (dopolední svačina bude).

Pozorně sledujte web a FB školy, o změnách vás budeme informovat!!!

I nadále platí povinnosti nošení roušek ve vnitřních prostorách. Toto opatření se netýká našich žáků. Rodiče a návštěvy školy tuto povinnost však mají. Děkujeme za pochopení. O případných změnách vás budeme informovat. 


Přednosti naší školy 

Žáci s poruchami autistického spektra v naší škole

Této problematice se věnujeme již 17 let. Pedagogové jsou pravidelně školeni v problematice autismu a sledují nejnovější trendy... více zde

Snoezelen

Již sedmý rok se naše škola může chlubit dvěma plně vybavenými multismyslovými místnostmi Snoezelen, jenž vycházejí z konceptu Bazální stimulace... více zde

Speciální pomůcky školy

Pro naši práci využíváme řadu pomůcek, které pomáhají zvýšit soběstačnost dětí a zvýšit jejich pohodlí ... více zde

  • Poskytujeme vzdělávání dětem a žákům podle §16 odst. 1 písm. 9 (různý stupeň mentálního postižení, kombinované vady, vady řeči apod.). Jsme škola s mnohaletou zkušeností se vzděláváním žáků s poruchou autistického spektra.
  • 1. - 9. ročník základní školy
  • 1. -10. ročník základní školy speciální
  • 1 oddělení mateřské školy pro děti se zdravotním postižením
  • Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, určená absolventům základní školy speciální nebo absolventům základní školy zřízené dle §16 odst. 1 písm. 9.
  • Odloučené pracoviště ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení, kde vzděláváme hospitalizované děti a žáky.
  • Každý žák má přidělený účet Google suit ( online dokumenty, Google drive, Classroom, sdílení ) a pro případnou online výuku využíváme prostředí "Classroom". 

Novinky 

Na jaře letošního roku se naše škola opět zúčastnila výtvarné soutěže "Požární ochrana očima dětí pro rok 2020". Do soutěže jsme společně vybrali zdařilé práce dětí s hasičskou tematikou. Ocenění snahy na sebe nenechalo dlouho čekat a účastníci se mohli brzy radovat z předních míst v celkovém vyhodnocení soutěže. Protože nám ale koronavirová...

V pátek 2. října navštívil naši školu sokolník pan Karel Nejman. Vyprávěl o životě sov a dravců, a to nejenom o těch, které nám přivezl na ukázku s sebou. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací o životě sokolovitých a jestřábovitých dravců a měly možnost pohladit si některé z nich. Pan Nejman také dětem názorně předvedl, jak probíhá krmení...

Zpěv a tělesná výchova - mimořádným opatřením místně příslušné krajské hygienické stanice se omezuje provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv ani sportovní činnost uvnitř i venku, vyloučeny však nejsou venkovní aktivity (např. procházky). Vzhledem k nařízením, prosíme o vhodné...

Volná pracovní místa 

PROJEKTY