Specka v Horňáku

Jsme tu s vámi

Kontakt

E-mail:  mzps.trutnov@volny.cz 

Telefon:  499 733 386,   732 457 024  

IČ: 70841179 

č. ú.: 86-0208150227/0100

Mateřská škola, Základní škola

a Praktická škola, Trutnov

Horská 160, Trutnov 541 02

Najdete nás také na Facebooku.

Důležité informace

 Vážení rodiče, 

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu ve školách testování na onemocnění Covid-19.

- Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které probíhalo na začátku září s tím rozdílem, že se testovat bude pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není žák v pondělí přítomen).

- Testovat se bude antigenními testy.

- Testování není bariérové, proto pokud se žáci neprokáží OTN (očkování, prodělaná nemoc, test) mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nosit příslušnou ochranu úst a nosu.

  • ve středu 17. 11. je státní svátek, 18. a 19. 11. ředitelské dny - škola bude uzavřena
  • prosíme rodiče o zvýšenou pozornost při sledování zdravotního stavu dětí z důvodu velkého  výskytu Covid 19 v populaci. 

Děkujeme za spolupráci. Vedení školy


Přednosti naší školy 

Žáci s poruchami autistického spektra v naší škole

Této problematice se věnujeme již 17 let. Pedagogové jsou pravidelně školeni v problematice autismu a sledují nejnovější trendy... více zde

Montessori pomůcky 

V rámci projektových dnů i v blocích běžné výuky,  dle možností žáků využíváme prvky Montessori a Waldorfské pedagogiky. Při využití interaktivní tabule, programovacích robotů či pomůcek Montessori nabízíme žákům pestrou, zábavnou a moderní výuku. 

Snoezelen

Již sedmý rok se naše škola může chlubit dvěma plně vybavenými multismyslovými místnostmi Snoezelen, jenž vycházejí z konceptu Bazální stimulace... více zde

Speciální pomůcky školy

Pro naši práci využíváme řadu pomůcek, které pomáhají zvýšit soběstačnost dětí a zvýšit jejich pohodlí ... více zde

  • Poskytujeme vzdělávání dětem a žákům podle §16 odst. 9 (různý stupeň mentálního postižení, kombinované vady, vady řeči apod.). Jsme škola s mnohaletou zkušeností se vzděláváním žáků s poruchou autistického spektra.
  • 1. - 9. ročník základní školy
  • 1. -10. ročník základní školy speciální
  • 1 oddělení mateřské školy pro děti se zdravotním postižením
  • Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, určená absolventům základní školy speciální nebo absolventům základní školy zřízené dle §16 odst. 9.
  • Odloučené pracoviště ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení, kde vzděláváme hospitalizované děti a žáky.
  • Každý žák má přidělený účet Google suit ( online dokumenty, Google drive, Classroom, sdílení ) a pro případnou online výuku využíváme prostředí "Classroom". 

Novinky 

Při příležitosti zakončení projektu Společně poznáváme naše regiony jsme se sešli s našimi polskými kamarády na ZŠ Mládežnická v úterý 23. 11. 2021. Stejně jako spoustu dalších akcí, tak i toto naše rozloučení provázela celá řada komplikací s opatřeními ohledně Covid19.

Ve středu 24. 11. proběhl projektový den Cestování po Dalmácii. Zkušený turistický průvodce provedl žáky po této krásné části Chorvatska. Seznámili jsme se s historií, s krajinou, počasím, s faunou i flórou, i s nejzajímavějšími turistickými cíli.

Projektový den s muzikoterapií proběhl v pondělí 22. 11. 2021, kdy byla celá škola oblečena do modré v rámci "Barevného týdne "Rytmy bubnů rozezněly celou školu hned dvakrát.

Prožili jsme další povedený projektový den "Příroda Podkrkonoší" . Studenti České lesnické akademie nám řekli mnoho zajímavého o chovu loveckých psů, o včelařství, o těžbě dřeva, o lesních zvířatech. Svá povídání doplnili mnoha exponáty (vycpaná zvířata, kožešiny, paroží, otisky stop apod.). Lovecký pejsek se na nás přijel podívat osobně. Žáci se...

Další projektový den na základní škole byl věnován prevenci užívání marihuany. Žáci tř. II. a III. se dozvěděli všechno o této nebezpečné droze a o následcích jejího užívání. Poznatky poté v jednotlivých třídách zpracovali do výtvarných projektů.

Poslední výjezdní výlet s projektem s dětmi z Polska a zrovna na Stezce korunami stromů v Janských Lázních taaaak "krááásně". Věříme, že i přes uplakané počasí to byl pro všechny zúčastněné zážitek. Na závěr ve škole naši Bee-boti - fotogalerie


Volná pracovní místa

Projekty