Specka v Horňáku

Jsme tu s vámi

Kontakt

E-mail:  mzps.trutnov@volny.cz 

Telefon:  499 733 386,   732 457 024  

IČ: 70841179 

Mateřská škola, Základní škola

a Praktická škola, Trutnov

Horská 160, Trutnov 541 02

Důležité informace


Vážení rodiče, 

od pondělí 10. 5. se žáci testují dle pokynů zřizovatele KHK RT-PCR testy. Podrobnější informace u třídních učitelek. 

  • Testování bude zajištěno metodou neinvazivních PCR testů ze slin pomocí tamponů a bezpečných odběrových souprav, po kterých nezůstává žádný biologický odpad.
  • Jde o velmi citlivé PCR testy (vyhodnocení probíhá v laboratoři), které jsou díky citlivosti, až o několik řádů vyšší než u antigenních testů. Dokáží odhalit i slabé virové nálože při začínající infekci několik dní před příznaky.

Děkujeme za spolupráci. Vedení školy


Formulář na zápis do Mateřské školy lze vyplnit od 2. - 16. 5. 2021


Přednosti naší školy 

Žáci s poruchami autistického spektra v naší škole

Této problematice se věnujeme již 17 let. Pedagogové jsou pravidelně školeni v problematice autismu a sledují nejnovější trendy... více zde

Snoezelen

Již sedmý rok se naše škola může chlubit dvěma plně vybavenými multismyslovými místnostmi Snoezelen, jenž vycházejí z konceptu Bazální stimulace... více zde

Speciální pomůcky školy

Pro naši práci využíváme řadu pomůcek, které pomáhají zvýšit soběstačnost dětí a zvýšit jejich pohodlí ... více zde

  • Poskytujeme vzdělávání dětem a žákům podle §16 odst. 1 písm. 9 (různý stupeň mentálního postižení, kombinované vady, vady řeči apod.). Jsme škola s mnohaletou zkušeností se vzděláváním žáků s poruchou autistického spektra.
  • 1. - 9. ročník základní školy
  • 1. -10. ročník základní školy speciální
  • 1 oddělení mateřské školy pro děti se zdravotním postižením
  • Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, určená absolventům základní školy speciální nebo absolventům základní školy zřízené dle §16 odst. 1 písm. 9.
  • Odloučené pracoviště ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení, kde vzděláváme hospitalizované děti a žáky.
  • Každý žák má přidělený účet Google suit ( online dokumenty, Google drive, Classroom, sdílení ) a pro případnou online výuku využíváme prostředí "Classroom". 

Novinky 

Letošní Den Země, který si připomínáme dne 22. dubna, oslavili žáci naší školy jinak, než jen ve výukových lavicích. Výuku ve třídách nahradili prací v přírodě, a to úklidem veřejného prostoru v okolí školy. Zapojili se tak do celorepublikové aktivity "Ukliďme svět", jejímž jádrem je úklid svého okolí. Žáci nejen pečlivě sesbírali nalezené odpadky,...

NOVINKA! Od ledna 2021 nabízí naše škola standardizovaný TEST LATERALITY (Z. Matějček, Z. Žlab). Test se používá k určení laterální preference a dominance ruky, nohy, oka či ucha, tzn. zda je dítě pravák / levák, popř. zda obě strany využívá stejně (ambidextrie). Provádí ho školní logoped a celý test trvá i s vyhodnocením 20 minut. Podrobnosti se...


Kvůli omezením souvisejícími s nemocí Covid-19 nemohli bohužel v tomto roce, tak jako každý rok, vyjít do ulic žáci naší školy v kostýmech Tří králů a vybírat příspěvky do kasičky Oblastní charity Trutnov v rámci Tříkrálové sbírky. Jelikož je ale nutné přispívat na dobrou věc v jakékoli době, rozhodla se naše škola (vedení i všichni zaměstnanci)...

Třída PrŠ 2 zorganizovala sbírku krmiv a dalších potřebných věcí s názvem ,,Útuláček" věnovanou Útulku pro opuštěná zvířata Trutnov. Sbírka probíhala od září do prosince a projektu se zúčastnila celá MŠ, ZŠ a PrŠ Trutnov. Předání dárků proběhlo dne 16. 12. 2020. Všem kdo přispěli moc děkujeme a těšíme se na další společnou sbírku. Žáci a učitelé...


Volná pracovní místa

Projekty