Specka v Horňáku

Jsme tu s vámi

Kontakt

E-mail:  mzps.trutnov@volny.cz 

Telefon:  499 733 386,   732 457 024  

IČ: 70841179 

Mateřská škola, Základní škola

a Praktická škola, Trutnov

Horská 160, Trutnov 541 02

Důležité informace

Formulář na zápis do 1. třídy lze vyplnit od 19. - 30. 4. 2021

Informace ohledně testování žáků a otevření školy

 - testovat se nemusí ten, kdo má 14 dní po druhé dávce vakcíny, a také ten, kdo prodělal Covid 19 ve lhůtě max. 90 dní od pozitivního testu ke dni testování - test je nutné předložit = potvrzení z nemocnice = test s datem 12.1.2021 a později

- pokud budou s testem (výtěrem z nosu) žákovi pomáhat rodiče, je nutné, aby při vstupu do budovy použili respirátor - NE roušku!!! Na nezbytnou dobu pro výtěr jim bude umožněn vstup do budovy. Na výsledek testu (15 min) počkají před školou nebo na parkovišti. Pedagogičtí pracovníci s výtěrem z nosu žákům nepomáhají - musí rodič nebo žák sám. Testovat se žáci budou ve svých třídách

- v případě nejasného výsledku testu (nepovedený test) je nutné tetování provést znovu

- vyjde-li test pozitivní, odchází žák domů (v pondělí pouze pozitivní žák, ve čtvrtek celá třída i s vyučujícím)

- nastoupí-li žák do školy v jiný než testovací den, bude test proveden individuálně v den příchodu

- ranní družina v pondělí 12. 4. nebude kvůli povinnému testování, od úterý 13. 4. již ano, odpolední ŠD v bude v provozu celý týden. Žáci PrŠ z personálních a epidemiologických opatření budou až do odvolání bez ranní i odpolední ŠD.
- výuka dle platných rozvrhů (jako v únoru) HV - rytmizace, poslech, TV - vycházky. V platnosti zůstává také rozpis jídelny připravený tak, aby se nepotkávali žáci různých tříd. 

V pondělí od 12. 4. 2021 se vrací všechny děti a žáci v plném rozsahu za povinného testování 2x týdně do školy. Obědy mají žáci přihlášené, pokud Vaše dítě do školy nenastoupí, je potřeba si oběd odhlásit. Podrobné informace o průběhu testování Vám předáme během čtvrtečního odpoledne. Přednosti naší školy 

Žáci s poruchami autistického spektra v naší škole

Této problematice se věnujeme již 17 let. Pedagogové jsou pravidelně školeni v problematice autismu a sledují nejnovější trendy... více zde

Snoezelen

Již sedmý rok se naše škola může chlubit dvěma plně vybavenými multismyslovými místnostmi Snoezelen, jenž vycházejí z konceptu Bazální stimulace... více zde

Speciální pomůcky školy

Pro naši práci využíváme řadu pomůcek, které pomáhají zvýšit soběstačnost dětí a zvýšit jejich pohodlí ... více zde

  • Poskytujeme vzdělávání dětem a žákům podle §16 odst. 1 písm. 9 (různý stupeň mentálního postižení, kombinované vady, vady řeči apod.). Jsme škola s mnohaletou zkušeností se vzděláváním žáků s poruchou autistického spektra.
  • 1. - 9. ročník základní školy
  • 1. -10. ročník základní školy speciální
  • 1 oddělení mateřské školy pro děti se zdravotním postižením
  • Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, určená absolventům základní školy speciální nebo absolventům základní školy zřízené dle §16 odst. 1 písm. 9.
  • Odloučené pracoviště ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení, kde vzděláváme hospitalizované děti a žáky.
  • Každý žák má přidělený účet Google suit ( online dokumenty, Google drive, Classroom, sdílení ) a pro případnou online výuku využíváme prostředí "Classroom". 

Novinky 

NOVINKA! Od ledna 2021 nabízí naše škola standardizovaný TEST LATERALITY (Z. Matějček, Z. Žlab). Test se používá k určení laterální preference a dominance ruky, nohy, oka či ucha, tzn. zda je dítě pravák / levák, popř. zda obě strany využívá stejně (ambidextrie). Provádí ho školní logoped a celý test trvá i s vyhodnocením 20 minut. Podrobnosti se...


Kvůli omezením souvisejícími s nemocí Covid-19 nemohli bohužel v tomto roce, tak jako každý rok, vyjít do ulic žáci naší školy v kostýmech Tří králů a vybírat příspěvky do kasičky Oblastní charity Trutnov v rámci Tříkrálové sbírky. Jelikož je ale nutné přispívat na dobrou věc v jakékoli době, rozhodla se naše škola (vedení i všichni zaměstnanci)...

Třída PrŠ 2 zorganizovala sbírku krmiv a dalších potřebných věcí s názvem ,,Útuláček" věnovanou Útulku pro opuštěná zvířata Trutnov. Sbírka probíhala od září do prosince a projektu se zúčastnila celá MŠ, ZŠ a PrŠ Trutnov. Předání dárků proběhlo dne 16. 12. 2020. Všem kdo přispěli moc děkujeme a těšíme se na další společnou sbírku. Žáci a učitelé...

Jako malé děti jsme psali dopis Ježíškovi a dávali ho za okno, aby nám splnil naše přání. Vánoce se rychle blíží a rodina a blízcí by měli být spolu. Bohužel to nejde vždycky a tato divná "doba covidu" nám v tom také nepomáhá, spíš naopak. Proto se letos nemohl ani uskutečnit tradiční Den otevřených dveří s vánočním jarmarkem, který je...

Na jaře letošního roku se naše škola opět zúčastnila výtvarné soutěže "Požární ochrana očima dětí pro rok 2020". Do soutěže jsme společně vybrali zdařilé práce dětí s hasičskou tematikou. Ocenění snahy na sebe nenechalo dlouho čekat a účastníci se mohli brzy radovat z předních míst v celkovém vyhodnocení soutěže. Protože nám ale koronavirová...


Volná pracovní místa

Projekty