Specka v Horňáku

Jsme tu s vámi

Kontakt

E-mail:  mzps.trutnov@volny.cz 

Telefon:  499 733 386,   732 457 024  

IČ: 70841179 

č. ú.: 86-0208150227/0100

Mateřská škola, Základní škola
a Praktická škola, Trutnov

Horská 160, Trutnov 541 02

Najdete nás také na Facebooku.

Přednosti naší speciální školy v Trutnově

Žáci s poruchami autistického spektra       v naší škole

Této problematice se věnujeme již 17 let. Pedagogové jsou pravidelně školeni v problematice autismu a sledují nejnovější trendy... více zde

Montessori pomůcky 

     V rámci projektových dnů i v blocích běžné výuky,  dle možností žáků využíváme prvky Montessori a Waldorfské pedagogiky. Při využití interaktivní tabule, programovacích robotů či pomůcek Montessori nabízíme žákům pestrou, zábavnou a moderní výuku. 

Snoezelen

Již sedmý rok se naše škola může chlubit dvěma plně vybavenými multismyslovými místnostmi Snoezelen, jenž vycházejí z konceptu Bazální stimulace... více zde

Canisterapie

Naše kamarádky čivavy - Kamilka, Mája a Fidorka jezdí k nám do školy, aby si s dětmi hrály, cvičily a prostě byly s dětmi v úzkém kontaktu. Velkou posilou je čivaví miminko Lentilka :) Program je velice interaktivní, vždy s novými nápady a do práce jsou vtaženy všechny děti (dobrovolně :) 

Speciální pomůcky školy

Pro naši práci využíváme řadu pomůcek, které pomáhají zvýšit soběstačnost dětí a zvýšit jejich pohodlí ... více zde

Relaxační místnost

Potřebujeme to všichni.... však to znáte :) Ale naše děti ze speciální školy Trutnov mají to štěstí, že kromě Snoezelenu mají možnost během vyučování i se školní družinou nebo ve školce navštívit naši relaxační místnost se spoustou vybavení a pomůcek - např. kuličkový bazén, trampolínu, sedací vaky, taktilní chodník, gymbally, overbally, rotoped, molitanové kostky apod. Součástí je také možnost promítání tematicky zaměřených programů přes dataprojektor. Místnost je připravená na celkové zatemnění a využití světelných pomůcek.

  • Poskytujeme vzdělávání dětem a žákům podle §16 odst. 9 (různý stupeň mentálního postižení, kombinované vady, vady řeči apod.). Jsme škola s mnohaletou zkušeností se vzděláváním žáků s poruchou autistického spektra.
  • 1. - 9. ročník základní školy
  • 1. -10. ročník základní školy speciální
  • 1 oddělení mateřské školy pro děti se zdravotním postižením
  • Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, určená absolventům základní školy speciální nebo absolventům základní školy zřízené dle §16 odst. 9.
  • Odloučené pracoviště ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení, kde vzděláváme hospitalizované děti a žáky.
  • Každý žák má přidělený účet Google suit ( online dokumenty, Google drive, Classroom, sdílení ) a pro případnou online výuku využíváme prostředí "Classroom". 


Volná pracovní místa

Projekty