Mateřská škola

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY O HLAVNÍCH PRÁZDNINÁCH 2022

1. 7. MŠ v provozu

4. 7. - 19. 8. provoz MŠ přerušen

22. 8. - 31. 8 MŠ v provozu

Zájemci se nahlásí do 19. 5. 2022.


Kontakty:

tel. 499 733 386, 732 457 024 (kancelář školy)

fleckova@mzpstrutnov.cz

kucharova@mzpstrutnov.cz


Učitelky:

Markéta Flečková DiS.
Lenka Kuchařová DiS.


Asistentky pedagoga:

Bc. Jana Veverková

Mateřská škola je umístěna v hlavní budově školy.

Ve třídě pracují dvě plně kvalifikované učitelky a asistentky pedagoga. Třída je věkově smíšená, speciální, vzdělávají se zde pouze děti se zdravotním postižením (smyslovým, řečovým, tělesným, mentálním, s odchylkou psychomotorického vývoje, kombinovanou vadou, autismem apod.). Učitelky uskutečňují předškolní vzdělávání a poskytují speciálně pedagogickou podporu dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Třída je vybavena dřevěným nábytkem, hračkami, pomůckami,  tablety, počítačem, relaxačním koutkem, herními a pracovními koutky pro děti.

Ve školním roce probíhá pravidelně canisterapie, muzikoterapie, cvičení s trenérem, návštěvy knihovny, divadelních představení a výstav, edukační programy v Muzeu, relaxační chvilky ve Snoezelenu.

Dodatek k zápisu do Mateřské školy:

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR ("uprchlíci") s místem pobytu ve spádové oblasti .Pro tyto cizince - uprchlíky je určen termín zápisu 7. 6. 2022 od 12 do 15 hodin.

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців - біженців призначений термін зарахування з 1 червня 2022 року 7. 6. 2022: 12:00 - 15:00.

Fotogalerie třídy