Mateřská škola

Nabízíme poslední volná místa pro školní rok 2023/2024Kontakty:

tel. 499 733 386, 732 457 024 (kancelář školy)

fleckova@mzpstrutnov.cz

kucharova@mzpstrutnov.cz


Učitelky:

Markéta Flečková DiS.
Lenka Kuchařová DiS.


Asistentka pedagoga:

Petra Guldánová

Mateřská škola je umístěna v hlavní budově školy.

Ve třídě pracují dvě plně kvalifikované učitelky a asistentky pedagoga. Třída je věkově smíšená, speciální, vzdělávají se zde pouze děti se zdravotním postižením (smyslovým, řečovým, tělesným, mentálním, s odchylkou psychomotorického vývoje, kombinovanou vadou, autismem apod.). Učitelky uskutečňují předškolní vzdělávání a poskytují speciálně pedagogickou podporu dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Třída je vybavena dřevěným nábytkem, hračkami, pomůckami,  tablety, počítačem, relaxačním koutkem, herními a pracovními koutky pro děti.

Ve školním roce probíhá pravidelně canisterapie, muzikoterapie, cvičení s trenérem, návštěvy knihovny, divadelních představení a výstav, edukační programy v Muzeu, relaxační chvilky ve Snoezelenu.

Fotogalerie třídy