Mateřská škola


Kontakty:

tel. 499 733 386 (kancelář školy)

fleckova@mzpstrutnov.cz

kucharova@mzpstrutnov.cz

Učitelky:

Markéta Flečková DiS.
Lenka Kuchařová DiS.


Asistentka pedagoga:

Petra Guldánová

Mateřská škola je umístěna v hlavní budově, v přízemí.

Provoz MŠ 6 - 16 h.

Ve třídě pracují dvě plně kvalifikované učitelky a asistentka pedagoga. Třída je speciální, heterogenní, vzdělávají se zde pouze děti se zdravotním postižením (smyslovým, řečovým, tělesným, mentálním, s odchylkou psychomotorického vývoje, kombinovanou vadou, autismem apod.). Učitelky uskutečňují předškolní vzdělávání a poskytují speciálně pedagogickou podporu dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pracujeme s prvky programu "Začít spolu", máme zřízena centra aktivit: Knihy a písmena, Domácnost, Manipulační a stolní hry, Voda a písek, Ateliér, Kostky, Hudba, Pohyb a Dramatika.

Ve školním roce probíhá pravidelně canisterapie, muzikoterapie, cvičení s trenérem, návštěvy knihovny, divadelních představení a výstav, edukační programy v Muzeu, relaxační chvilky ve Snoezelenu a výlety.PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY O HLAVNÍCH PRÁZDNINÁCH 2024

1. 7. - 4. 7. 2024        Provoz MŠ 7,00 - 11,30 hod

8. 7. - 16. 8.  2024     Provoz MŠ přerušen

19. 8. - 30. 8. 2024    Provoz MŠ 7,00 -11,30 hod


Režim dne MŠ


Co potřebují děti do MŠ:

- čisté oblečení do třídy (pohodlné tepláky, legíny apod.)

- přezůvky

- pyžamo, případně plyšák (v pondělí čisté, v pátek zpět na vyprání)

- převlečení na ven, dle aktuálního počasí (včetně vhodné obuvi)

- náhradní oblečení (zůstává v šatně v plátěné tašce)

Na začátku školního roku vybíráme 1 balení papírových kapesníků v krabici, 1 balení papírových kapesníků v balíčcích, 1 vlhčené ubrousky.

Platby:

- svačiny se hradí hotově na konci měsíce na měsíc následující u p. Vyskočilové

- obědy probíhají převodem na účet (ZŠ Komenského) - více informací zde - https://www.zskomtu.cz/skola/skolni-jidelna/

- třídní fond - 300,- Kč do 15. dne daného měsíce (slouží na terapie, divadla, edukační programy, výlety a další činnosti spojené s programem MŠ)


Od října 2023 nabízíme zájmový kroužek pro předškoláky - každé pondělí od 12:30 - 13:30 h.

Jsou zde nabízeny relaxační cvičení (relaxační místnost, snoezelen), zajímavé tvoření z různých druhů materiálu, procvičování předškolních dovedností, včetně čtenářské gramotnosti.

Kroužek je zdarma. 

Vedoucí kroužku: Petra Guldánová

Fotogalerie třídy