Mateřská škola


Učitelky:

Markéta Flečková DiS.
Lenka Kuchařová DiS.


Asistentka pedagoga:
Aneta Rohlenová

Mateřská škola je umístěna v hlavní budově školy.

Ve třídě pracují dvě plně kvalifikované učitelky a asistentka pedagoga. Třída je věkově smíšená, speciální, vzdělávají se zde pouze děti se zdravotním postižením (smyslovým, řečovým, tělesným, mentálním, s odchylkou psychomotorického vývoje, kombinovanou vadou, autismem apod.). Učitelky uskutečňují předškolní vzdělávání a poskytují speciálně pedagogickou podporu dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Třída je vybavena dřevěným nábytkem, hračkami, pomůckami, televizorem, DVD přehrávačem, tabletem, počítačem, relaxačním koutkem, herními a pracovními koutky pro děti.

Ve školním roce probíhá pravidelně canisterapie, muzikoterapie, cvičení s trenérem, návštěvy knihovny, divadelních představení a výstav, edukační programy v Muzeu, relaxační chvilky ve Snoezelenu.


Fotogalerie třídy