MŠ a ZŠ při nemocnici

     Základní škola a mateřská škola při nemocnici se nacházejí na nově zrekonstruovaném dětském oddělení trutnovské nemocnice. V případě hospitalizace dítěte na jiném oddělení (např. chirurgie nebo gynekologie) je samozřejmostí, že za ním učitelky docházejí. Díky vstřícnosti zdravotníků byla zřízena a novým nábytkem vybavena herna, kterou v doprovodu učitelek využívají všechny děti bez rozdílu věku, pokud to dovolí jejich zdravotní stav. Možnost pobytu dětí na herně a jeho délku určuje vždy lékař. Pokud dítě na hernu nesmí, věnuje se mu učitelka individuálně na pokoji či lůžku. Na této herně jsou uloženy veškeré hračky, knihy, pomůcky a výtvarný materiál.

Základní škola

     Žákem ZŠ při nemocnici se stává dítě dnem hospitalizace se souhlasem ošetřujícího lékaře a zákonného zástupce. Učitelka vždy vyučuje dítě po dohodě s ošetřujícím personálem a s ohledem na jeho zdravotní stav. Snažíme se, aby každé dítě bylo v naší školičce úspěšné, známkování využíváme minimálně, a to jako kladnou motivaci. Každé dítě pracuje podle ŠVP jeho kmenové školy tak, aby nevznikly závažné mezery v učivu. Výuka probíhá u lůžka nebo skupinově v herně. Poskytujeme konzultace i žákům SŠ a učilišť.

Mateřská škola

     Péči o děti ve věku od 2 do 7 let zajišťuje učitelka dopoledne i odpoledne. Samozřejmostí je, že ke svým hrám a činnostem přibírá i všechny starší děti, které mají zájem. Hry a edukační činnosti dětí probíhají podobně jako v běžné MŠ s tím rozdílem, že je učitelka neustále přizpůsobuje léčebnému režimu a zdravotnímu stavu dítěte. Učitelka pracuje nejčastěji individuálně u lůžka nebo v herně. Učitelky docházejí i na oddělení matek s dětmi, kam po domluvě zapůjčují hračky, knihy, výtvarný materiál a nabízejí svoje nápady a školní výuku pro zpestření a ukrácení dlouhé chvíle maminek a jejich dětí.


Fotogalerie