Školní jídelna
CENY ZA OBĚDY

Kategorie                                                        Cena / oběd
žáci 3-6 let                                                           26 Kč
žáci 7-10 let                                                          28 Kč
žáci 11-14 let                                                          30 Kč
žáci nad 15 let                                                      31 Kč
zaměstnanci                                                         31 Kč
cizí strávníci                                                          65 Kč

Věková hranice se nastavuje na celý školní rok od září do srpna.

Je potřeba si navýšit trvalé příkazy od 600,- do 700,- dle věkové kategorie.

Cena a podmínky poskytování stravovaní pro žáky základní školy a Praktické školy:

1. Stravné na následující měsíc se bude hradit v předem určené dny a v částce, která bude uvedena na "Sdělení rodičům" Sdělení žáci dostanou prostřednictvím třídních učitelů. Pokud nedojde k úhradě nejpozději poslední den v měsíci, budou obědy následující den odhlášeny.

2. Peníze za odhlášené obědy se vrací cca 1x za 3 měsíce.

Pravidla odhlašování a přihlašování:

Přihlášky a odhlášky stravy je nutno provést do 14.30 hod. ve školní výdejně MŠ, ZŠ a PrŠ, Trutnov

- osobně

- telefonicky na tel. č. 499 733 901

Včas neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají! Při onemocnění strávníka z řad dětí MŠ a žáků ZŠ a PrŠ si lze 1. den oběd vyzvednout do jídlonosičů. Na další dny jejich nepřítomnosti ve školním zařízení nemají děti právo na odběr obědů za potravinovou režii.

V době všech prázdnin jsou žáci základní školy a pedagogičtí pracovníci základní školy odhlášeni.


Cena a podmínky poskytování stravování pro MŠ

1. Stravné na následující měsíc se bude hradit v předem určené dny a v částce, která bude uvedena na "Sdělení rodičům". Sdělení rodiče dostanou prostřednictvím učitelek MŠ. Pokud nedojde k úhradě nejpozději poslední den v měsíci, budou obědy následující den odhlášeny.

Ceny stravy:    Strávníci do 6 let            Strávníci 7-10 let

Přesnídávka           8,00 Kč                               10,00 Kč

Odpolední svačina 7,00 Kč                               8,00 Kč

Oběd                        26,00 Kč                            28,00 Kč

2. Peníze za odhlášené obědy se vrací cca 1x za 3 měsíce, za svačiny následující měsíc.

Pravidla odhlašování a přihlašování:

Přihlášky a odhlášky stravy je nutno provést do 14.30 hod. ve školní výdejně MŠ, ZŠ a PrŠ, Trutnov

- osobně

- telefonicky na tel. č. 499 733 901

Včas neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají! 

Při onemocnění strávníka z řad dětí MŠ a žáků ZŠ a PrŠ si lze 1. den oběd vyzvednout do jídlonosičů. Na další dny jejich nepřítomnosti ve školním zařízení nemají děti právo na odběr obědů za potravinovou režii.

V době všech prázdnin jsou žáci základní školy a pedagogičtí pracovníci základní školy odhlášeni.

Aktuální informace ohledně školní jídelny ZŠ, Trutnov 3 najdete ZDE.