Školní jídelna

Od 1. 2. 2022 dochází ke změně poskytovatele stravy. Bude jím Základní škola Komenského, Trutnov. V případě dotazů kontaktujte kancelář naší školy - 499 733 386
CENY ZA OBĚDY (platné od února 2022)

Kategorie                                                        Cena / oběd
žáci 3-6 let                                                           25 Kč
žáci 7-10 let                                                          32 Kč
žáci 11-14 let                                                          34 Kč
žáci nad 15 let                                                      37 Kč
zaměstnanci                                                         39 Kč

Věková hranice se nastavuje na celý školní rok od září do srpna.

Je potřeba si navýšit trvalé příkazy od 700,- do 750,- dle věkové kategorie.

Podrobnosti k cenám obědů a věkovému zařazení do kategorie najdete zde v dokumentu níže.

Cena a podmínky poskytování stravovaní pro žáky základní školy a Praktické školy:

Platby za obědy

  • Pouze bezhotovostní platby na účet 35-257 340 3359 / 0800
  • Variabilní symbol získáte v kanceláři školní jídelny. Nepoužívejte při zadání rodné číslo žáka. Platby jsou přiřazovány k variabilnímu symbolu, každý žák má svůj jedinečný variabilní symbol.
  • Při nespárovaných platbách se vrací platba zpět na účet odesílatele.
  • Přeplatky za stravné žádejte přes e-mail horcickova@zskomtu.cz 
  • Na pokrytí výdajů za měsíční obědy pro žáky dostačuje většinou 700 - 750 Kč dle věkové kategorie žáka.
  • Platby převádějte vždy do 20. dne předchozího měsíce.

Odhlašování stravy

  • Strávníci mají možnost odhlašovat stravu osobně, e-mailem, telefonicky (499 811 196)
  • Vždy den předem, případně do 7.00 hod ráno na stávající den - pouze na záznamník.
  • V průběhu roku jsou automaticky odhlašovány státní svátky, ředitelská volna a školní prázdniny.
  • Neodhlášené obědy propadají bez náhrady. 


Cena a podmínky poskytování stravování pro MŠ

1. Stravné na následující měsíc se bude hradit v předem určené dny a v částce, která bude uvedena na "Sdělení rodičům". Sdělení rodiče dostanou prostřednictvím učitelek MŠ. Pokud nedojde k úhradě nejpozději poslední den v měsíci, budou obědy následující den odhlášeny.

Ceny stravy:    Strávníci do 6 let            Strávníci 7-10 let

Přesnídávka           11,00 Kč                               15,00 Kč

Odpolední svačina 11,00 Kč                               12,00 Kč

Oběd                        25,00 Kč                            32,00 Kč

2. Peníze za odhlášené obědy se vrací cca 1x za 3 měsíce, za svačiny následující měsíc.