Školní jídelna

Od 1. 2. dochází ke změně poskytovatele stravy. Bude jím Základní škola Komenského, Trutnov. V případě dotazů kontaktujte kancelář naší školy - 499 733 386




CENY ZA OBĚDY (platné od února 2022)

Kategorie                                                        Cena / oběd
žáci 3-6 let                                                           25 Kč
žáci 7-10 let                                                          32 Kč
žáci 11-14 let                                                          34 Kč
žáci nad 15 let                                                      37 Kč
zaměstnanci                                                         39 Kč

Věková hranice se nastavuje na celý školní rok od září do srpna.

Je potřeba si navýšit trvalé příkazy od 600,- do 850,- dle věkové kategorie.

Podrobnosti k cenám obědů a věkovému zařazení do kategorie najdete zde v dokumentu níže.

Cena a podmínky poskytování stravovaní pro žáky základní školy a Praktické školy:

1. Stravné na následující měsíc se bude hradit v předem určené dny a v částce, která bude uvedena na "Sdělení rodičům" Sdělení žáci dostanou prostřednictvím třídních učitelů. Pokud nedojde k úhradě nejpozději poslední den v měsíci, budou obědy následující den odhlášeny.

2. Peníze za odhlášené obědy se vrací cca 1x za 3 měsíce.

Pravidla odhlašování a přihlašování:

V době všech prázdnin jsou žáci základní školy a pedagogičtí pracovníci základní školy odhlášeni.

Platby za obědy:

  • Stravné uhraďte na bankovní účet 782 784 0237/0100 
  • Použijte variabilní symbol, který máte přidělen, jen tak se platba správně přiřadí. Kdo VS nezná, kontaktujte ŠJ.

Cena a podmínky poskytování stravování pro MŠ

1. Stravné na následující měsíc se bude hradit v předem určené dny a v částce, která bude uvedena na "Sdělení rodičům". Sdělení rodiče dostanou prostřednictvím učitelek MŠ. Pokud nedojde k úhradě nejpozději poslední den v měsíci, budou obědy následující den odhlášeny.

Ceny stravy:    Strávníci do 6 let            Strávníci 7-10 let

Přesnídávka           10,00 Kč                               12,00 Kč

Odpolední svačina 10,00 Kč                               12,00 Kč

Oběd                        30,00 Kč                            30,00 Kč

2. Peníze za odhlášené obědy se vrací cca 1x za 3 měsíce, za svačiny následující měsíc.


Aktuální informace ohledně školní jídelny ZŠ, Trutnov 3 najdete ZDE.