Projekty

Naše škola získala grant ve výši 75 000,- Kč na uvedení školního systému Edookit do provozu pro učitele a rodiče. Tento grant poskytla Nadace O2 Chytrá škola. 


Máme za sebou první školení... již se blížíme do cíle. 


Naše škola je zapojena do projektů:

 

 "PO TŘETÍ ZA NAŠIMI KAMARÁDY"

13. - 16. 5. 2024 

Projektový partner:

Spojená škola, Brezová 840/1, 905 01 Senica, Slovensko

Projekt družební spolupráce partnerských měst Trutnov - Senica.

Cílem projektu je setkání s kamarády, společné workshopy, výměna zkušeností mezi pedagogy, poznávání města a okolí.

Celková částka získaná na tento projekt činí: 30 000,- Kč. "SPOLEČNĚ POZNÁVÁME NAŠE REGIONY"

  • 11. 2019 - 31. 10. 2020 ( termín bude z důvodu Covid 19 přesunut na náhradní termín) 

Projektový partner:

Powiat Kamiennogórski, ul. Wl. Broniewskiego 15, Kamienna Góra

Cílovou skupinou projektu je komunita dětí ze speciálních základních škol v Trutnově a v Kamenné Hoře, ve věkovém rozmezí 10 - 11 let.

Realizace projektu přispěje k rozvoji schopností komunikace dětí a jejich vzdělávání v oblasti poznávání přírodních a kulturních zajímavostí obou příhraničních regionů. Děti budou spolupracovat během společných setkání a vzhledem ke specifickému zaměření obou škol bude docházet i k lepší integraci zapojených dětí.

Celková částka získaná na tento projekt činí: 337 789,- Kč.