Koordinátor EVVO

Tel.: 499 733 386

E - mail: mzps.trutnov@volny.cz

Koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

  • zajišťuje vzdělávací akce zaměřené na výchovu k odpovědnému vztahu k životnímu prostředí
  • koordinuje realizaci EVVO na škole
  • organizuje třídění odpadu a sběr papíru na škole
  • zapojení školy do projektu Recyklohraní (sbírání vybitých baterií a různý elektroodpad
  • vytváří ve spolupráci s ostatními pracovníky školy a dalšími partnery školní program EVVO
  • poskytuje ostatním pracovníkům školy konzultace a podporu v začlenění EVVO do jejich činností
  • připravuje a koordinuje realizaci projektových dnů

Plán EVVO na školní rok 2019/2020

LISTOPAD - Naučná stezka lesem

BŘEZEN - Ukliďme svět

DUBEN - Projekt ke Dni autismu

Projekt ke Dni vody

KVĚTEN - Projekt ke Dni hasičů

                 Otvírání studánek