Novinky

Máme za sebou další úspěšný ročník T-Mobile Olympijského běhu. Blahopřejeme závodníkům a posíláme fotografie publiku :)

Dvojčlenné družstvo naší školy obsadilo nádherné 4. místo v silné konkurenci celkem 13 soutěžních družstev na soutěži Mladý zdravotník v Úpici. Naši žáci skvěle zvládli ošetřit všechna zranění, zodpověděli správně mnoho otázek z dopravní výchovy, ze životosprávy, z léčivých bylin, zvládli i transport raněného.

Slunečný den to sice nebyl, ale pro třídu III. to není žádná překážka. Dne 4. 6. 2024 žáci vytáhli kola a rozjeli se po okolí Trutnova objevovat místní přírodu. Jasný cíl Camp Dolce byl zdolán bez větších známek únavy a tak se mohlo pokračovat v cyklo jízdě dál po polní cestě, až zpět do školy. Úsměvy a fyzická únava...

V prvním červnovém týdnu proběhlo vyhodnocení a předání cen vítězům výtvarné soutěže, která byla zaměřena na téma celosvětové podpory životního prostředí a připomenutí svátku Dne Země. Velká gratulace patří nejen všem oceněným, ale i zúčastněným žákům.

V týdnu od 20. května do 24. května proběhla na naší škole dopravní výchova. Děti se od pondělí seznamovaly s pravidly silničního provozu, poznávaly dopravní značky, luštily dopravní křížovky a ve čtvrtek prošly připravenou dopravní stezkou. Největší zážitek je čekal v pátek, kde svoje znalosti mohly prověřit na dopravním hřišti jízdou na kole a...

PrŠ v akci

21.05.2024

žáci tříd PrŠ se ve 2. pololetí tohoto školního roku účastnili řady akcí, které bychom vám rádi představili. V únoru navštívili muzeum Krkonoš ve Vrchlabí, kde si prohlédli faunu a flóru našich hor a seznámili se s životem našich předků v horách. V březnu si prošli stezku k Mezinárodnímu dni vody, která byla nabita informacemi o všech formách vody....

V pondělí 13. 5. se vypravila skupinka dětí ze speciální MŠ se svými velkými zavazadly na zádech do partnerské speciální školy v Senici. Protože jsou děti zvyklé s MŠ cestovat, neukápla při loučení s rodiči ani jedna slzička. Klobouk dolů. Pedagogický doprovod byl zajištěn učitelkami MŠ a také panem ředitelem.

Ve dnech 3.- 5. 5. 2024 se náš žák Pavel Tříska zúčastnil MČR žáků a juniorů v druhovém modelářství na autodráze v Mostě. Bohužel jeho bratr Michal těsně před závodem onemocněl a nemohl se tohoto vrcholu sezóny zúčastnit. A tak za klub SRC Trutnov startoval Pavel T. společně s kamarádem z klubu Matějem K. V pátek proběhl volný trénink a...

Žáci PrŠ1 a PrŠ2 byli na exkurzi ve firmě ELEKTROODPADY RECYKLACE s.r.o., která se zabývá recyklací elektroodpadu. Byli jsme přivítáni malým občerstvením a poté jsme nahlédli do provozu. Pod vedením pana Ervina jsme se dozvěděli, jak se elektroodpad z našich domácností rozebírá na jednotlivé součástky a v dalších firmách ekologicky zpracovává. Dále...

Den Země 2024

23.04.2024

Také letošní Den Země oslavili žáci úklidem veřejného prostoru v blízkém okolí školy. Zapojili se tak opět do celorepublikové aktivity "Ukliďme svět". Žáci pečlivě sesbírali nalezené odpadky a poctivě je vytřídili podle různých druhů odpadu. Všem zúčastněným přinesla akce nejen pocit z dobře odvedené práce, ale především kladný vztah a odpovědnost...

Trochu chladný, ale krásný slunečný den prožili žáci tř. II. na Kuksu. Absolvovali zajímavou prohlídku s průvodkyní, prošli chodbami, kostelem, zákristií i nádhernou lékárnou. V části bývalé nemocnice si prohlédli originály soch ctností a neřestí. Navštívili jsme bylinkovou zahradu. Výlet se nám moc vydařil, žáci si z něj odnesli mnoho zajímavých...