Novinky

V prvním červnovém týdnu opět navštívily naši školu lektorky výukových programů ze Střediska ekologické výchovy SEVER. Počasí bylo příznivé, a tak mohly lektorky umožnit žákům poznávání okolní přírody přímo v terénu. Prostřednictvím zážitkové formy vzdělávání si žáci nejen upevnili dosažené znalosti o okolní živé i neživé přírodě, dokázali také...

Žáci naší školy se v jarních měsících zúčastnili výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 2023 pořádané Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezka. Někteří z nich se úspěšně umístili na předních příčkách okresního a krajského kola. Všem oceněným srdečně blahopřejeme!

Den Dětí nebyl v naší škole pouze oslavou tohoto svátku. V tento den také proběhlo předávání cen výtvarné soutěže, kterou škola pořádala během měsíce dubna ke Dni Země. Výtvarná dílka byla letošní rok opravdu nejen zajímavá, ale i pestrá a nápaditá. Srdečně blahopřejeme všem oceněným!

Den Země 2023

23.04.2023

Letošní Den Země oslavili žáci naší školy úklidem veřejného prostoru v blízkém okolí školy. Aktivně se tak zapojili do celorepublikové akce "Ukliďme svět". Sesbíraný odpad také poctivě vytřídili podle různých druhů odpadu. Všem zúčastněným žákům a učitelům patří velký dík za práci, kterou prospěli nejen svému okolí, ale i všem, kteří nejsou...

V úterý 18. dubna proběhl na naší škole zápis dětí do 1. třídy. Se zákonnými zástupci přišlo sedm budoucích prvňáčků. Všichni nám předvedli to, co se naučili v mateřských školách a my se na ně budeme v září těšit ve školních lavicích.

Na podzim 2022 se naši učitelé vypravili na vzdělávací kurz v rámci Erasmus+, kde se podařilo navázat spolupráci s učiteli ze Základní školy Libštát. Protože byl kurz zaměřen na základy programování a práci s daty, zůstali jsme tomuto tématu věrni a ve čtvrtek 13. 4. nám školáci z Libštátu představili zajímavé programovací pomůcky a předvedli...

V pondělí 3. dubna navštívily naší školu lektorky výukových programů ze Střediska ekologické výchovy SEVER. Zábavnou a poutavou formou seznámily žáky s různými druhy zdejších ptáků. Prostřednictvím interaktivní formy vzdělávání si žáci doplnili znalosti nejen o pestrém životě ptáků, ale i o tom, jak jim mohou pomoci usnadnit jejich mnohdy nelehký...

Den s Legem

17.03.2023

Interaktivní výstava Lego zavítala k nám do školy díky firmě Dům kostek (dumkostek.cz). U jednotlivých herních koutků se vystřídaly všechny třídy z naší speciální školy Trutnov. Příjemně strávené dopoledne by si žáci rádi protáhli až do odpoledních hodin.

Žáci tř. II. ze speciální školy v Trutnově navštívili Městskou knihovnu v HSM. Paní knihovnice je seznámila s tím, jak a podle čeho se knížky v knihovně vyhledávají, a žáci si to hned sami vyzkoušeli. Potom si mohli na chvíli půjčit knihu podle vlastního výběru, číst si nebo si z ní prohlížet obrázky, kdo chtěl, mohl si složit...

Karneval 2023

02.03.2023

V pátek 24. 2. 2023 se na naší speciální škole v Trutnově uskutečnil tradiční karneval v tělocvičně školy. I v tomto roce byl velmi napínavý. Všichni se těšili, jaké originální masky přijdou na pomyslný taneční parket. Ani letos masky nezklamaly, bylo se na co dívat. Po celou dobu k tanci zpívala Eva Matějovská, která si pro děti připravila kromě...

Žáci tříd II a III navštívili edukační program "Jak být správným rytířem" v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově. Podívali se na připravenou prezentaci o dnes již neexistujícím trutnovském hradu i o dalších hradech v okolí Trutnova, v družstvech vytvořili podobu rytíře, každý si namaloval svůj vlastní erb a paní třídní učitelky pak každého žáka pasovaly...

Od 8. 2. 2023 využívá 15 žáků naší školy, které podpořila nadace Women for women, obědy pro děti.