Novinky

Naše škola se již mnoho let aktivně zapojuje do Tříkrálové sbírky Oblastní charity Trutnov. Žáci v kostýmech tří králů tak opět vyšli do ulic, aby za zpěvu koledy vybrali od ochotných dárců příspěvek a popřáli všem šťastný nový rok. Srdečné díky patří všem, kdo do sbírky přispěli, včetně všech zaměstnanců školy, a našim žákům v roli koledníků...

V adventním čase se žáci základní školy v rámci projektového dne Vánoce s knihou seznámili s lidovými tradicemi a zvyky spojenými s tímto obdobím od Mikuláše až po Tři krále. Pracovnice pobočky Městské knihovny si pro žáky připravily mnoho knih s vánoční tématikou, vánoční křížovku, skládačky i kvíz.

Z provozních důvodů nám od 1. 12. 2021 nemůže dodávat obědy současný poskytovatel - Základní škola, Náchodská 18, Trutnov. Náhradní stravování je zajištěno ve školní jídelně Základní školy, Komenského Trutnov. Odebrané obědy bude po vyzvání nutno zaplatit v hotovosti v kanceláři školy u paní Trojanové.

SHELTER

26.11.2021

Ve čtvrtek 25.11. navštívily naší školu pracovnice Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež SHELTER. Dětem byla prostřednictvím této návštěvy představena činnost klubu, jeho fungování a pravidla. Zároveň si děti mohly vyzkoušet aktivitu klubové činnosti a seznámit se blíže s obsahem rozmanitých programů poskytovaných zdarma všem, kteří klub...

Ve středu 24. 11. proběhl projektový den Cestování po Dalmácii. Zkušený turistický průvodce provedl žáky po této krásné části Chorvatska. Seznámili jsme se s historií, s krajinou, počasím, s faunou i flórou, i s nejzajímavějšími turistickými cíli.

Při příležitosti zakončení projektu Společně poznáváme naše regiony jsme se sešli s našimi polskými kamarády na ZŠ Mládežnická v úterý 23. 11. 2021. Stejně jako spoustu dalších akcí, tak i toto naše rozloučení provázela celá řada komplikací s opatřeními ohledně Covid19.

Projektový den s muzikoterapií proběhl v pondělí 22. 11. 2021, kdy byla celá škola oblečena do modré v rámci "Barevného týdne "Rytmy bubnů rozezněly celou školu hned dvakrát.

Prožili jsme další povedený projektový den "Příroda Podkrkonoší" . Studenti České lesnické akademie nám řekli mnoho zajímavého o chovu loveckých psů, o včelařství, o těžbě dřeva, o lesních zvířatech. Svá povídání doplnili mnoha exponáty (vycpaná zvířata, kožešiny, paroží, otisky stop apod.). Lovecký pejsek se na nás přijel podívat osobně. Žáci se...

Další projektový den na základní škole byl věnován prevenci užívání marihuany. Žáci tř. II. a III. se dozvěděli všechno o této nebezpečné droze a o následcích jejího užívání. Poznatky poté v jednotlivých třídách zpracovali do výtvarných projektů.

Poslední výjezdní výlet s projektem s dětmi z Polska a zrovna na Stezce korunami stromů v Janských Lázních taaaak "krááásně". Věříme, že i přes uplakané počasí to byl pro všechny zúčastněné zážitek. Na závěr ve škole naši Bee-boti - fotogalerie