Novinky

Celé prázdniny byla naše sluníčka na prázdninách na různých zajímavých místech v okolí. Po předložení placky se školním logem mohli naši žáci na těchto místech získat obrázek sluníčka. Toto putování 3. 9. 2023 končí :) Všechny své úlovky přineste do školy v úterý 5. 9. svému třídnímu učiteli, abychom vás mohli odměnit :)

Sponzorský dar ve výši 21 500 ,- Kč poskytla firma J&R podlahy . V této výši bylo uděláno PVC a pokládka koberců ve školní družině 1. Nový koberec obdržela také Třída II. Velice děkujeme za vstřícnost.

V sobotu 19. 8. a v neděli 20. 8. probíhaly Národní závody v atletice, kterých se zúčastnili žáci naší speciální školy Trutnov - Natálie Vargová, Lucie Rufferová, Jaromír Čurma, Petr Čurma, Tomáš Peterka, Martin Gejza Ferenc a Filip Ruffer. Soutěžili v různých disciplínách a předvedli skvělé výkony. Všichni si zaslouží velký dík a pochvalu za...

Daneček se zúčastnil výtvarné soutěže "Pohádková zahrádka", konané v rámci Kralovédvorského filmového festivalu 2023. V celé soutěži se sešlo 750 výtvorů z celé republiky. V kategorii Speciální a praktické školy (kresba / malba) se Daneček umístil na 4. místě. Velmi blahopřejeme k tomuto významnému úspěchu.

T-Mobile Olympijský běh je za námi. Letošní ročník byl ve znamení velkého horka, ale všichni závodníci z celé naší školy to zvládli na jedničku. Každý si tak odnesl krásnou medaili i olympijský diplom. Děkujeme všem závodníkům za obrovské nasazení svých sil a skvělou sportovní atmosféru.

Dne 20.6. žáci Praktické školy jednoleté a Praktické školy dvouleté úspěšně složili teoretické zkoušky. Atmosféra během zkoušek byla báječná a žáci perfektně prezentovali své znalosti. Velké dík patří všem členům zkušební komise. Všem moc blahopřejeme a přejeme krásné prázdniny.

Jánská kaple

16.06.2023

V rámci branného dne navštívili žáci třídy II. lesopark v Trutnově. Tam jsme prozkoumali, díky popiskům, které jsou tam všude umístěné, jaké tam rostou keře a stromy, a přečetli jsme si, komu patří všechny pomníčky a památníčky, kolem kterých jsme prošli. Někteří vyběhli a jiní vyšli nahoru k Jánské kapli, kde jsme se stručně seznámili s událostmi...

V prvním červnovém týdnu opět navštívily naši školu lektorky výukových programů ze Střediska ekologické výchovy SEVER. Počasí bylo příznivé, a tak mohly lektorky umožnit žákům poznávání okolní přírody přímo v terénu. Prostřednictvím zážitkové formy vzdělávání si žáci nejen upevnili dosažené znalosti o okolní živé i neživé přírodě, dokázali také...

Žáci naší školy se v jarních měsících zúčastnili výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 2023 pořádané Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezka. Někteří z nich se úspěšně umístili na předních příčkách okresního a krajského kola. Všem oceněným srdečně blahopřejeme!

Den Dětí nebyl v naší škole pouze oslavou tohoto svátku. V tento den také proběhlo předávání cen výtvarné soutěže, kterou škola pořádala během měsíce dubna ke Dni Země. Výtvarná dílka byla letošní rok opravdu nejen zajímavá, ale i pestrá a nápaditá. Srdečně blahopřejeme všem oceněným!

Den Země 2023

23.04.2023

Letošní Den Země oslavili žáci naší školy úklidem veřejného prostoru v blízkém okolí školy. Aktivně se tak zapojili do celorepublikové akce "Ukliďme svět". Sesbíraný odpad také poctivě vytřídili podle různých druhů odpadu. Všem zúčastněným žákům a učitelům patří velký dík za práci, kterou prospěli nejen svému okolí, ale i všem, kteří nejsou...