Distanční výuka

Návod, jak se přihlásit do e-mailu a do učebny "Classroom"


Naše škola využívá účet Google Suite

     Každý žák, má zřízenu školní e-mailovou adresu po celou dobu docházky do naší školy. Ve chvíli, kdy docházku ukončí, e-mailový účet zaniká. Toto se týká také předškolních dětí z mateřské školy.

     V rámci distanční výuky, má každá třída (včetně MŠ) zřízenu Učebnu - Classroom, prostřednictvím které probíhá případná výuka na dálku. 

Při práci v Učebně, budou využity různé formy výuky a předávání materiálů:

- pracovní listy - při otevření souboru v "Doc.Hub." lze vyplnit online ("perem") a poté sdílet s třídním učitelem a odevzdat v Učebně

- online testy a kvízy - vyplnění pouze v PC nebo mobilním telefonu. Odpovědi vyučující automaticky obdrží

- plnění úkolů z odkazů různých vzdělávacích stránek

- výuková videa apod.

V případě potřeby nám napište: 


Výňatek z Manuálu MŠMT

§     Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí/žáků/studentů alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu. 

   Povinnost poskytovat tímto způsobem v daných situacích vzdělávání se vztahuje na základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. 

     Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy nebo z celého odloučeného pracoviště. 

     Prezenční výuka dotčených dětí/žáků/studentů přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní děti/žáci/studenti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.

 Žáci a studenti mají povinnost se distančně vzdělávat. U dětí mateřských škol se povinnost týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Povinnost neplatí pro žáky základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, kteří se zapojují dobrovolně. 

 Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám dětí/žáků/studentů. 

§      V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti/žáci/studenti nejsou přítomni ve škole. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat alespoň částečně distanční vzdělávání dotčených dětí/žáků/studentů, a to na základě jejich dobrovolnosti a  s ohledem na jejich individuální podmínky.

Doporučujeme

edu.ceskatelevize.cz   - rozcestník, ze kterého se dostanete ke spoustě výukových materiálů

decko.ceskatelevize.cz - zajímavosti a hry pro menší i větší děti

skolakov.eu - procvičování učiva zábavnou formou

www.detsky-web.cz -  omalovánky, pohádky, audio pohádky

Cvičí celá rodina - videa s návody na cvičení

Logopedie online - logopedická poradna v Praze se skvělou logopedkou Mgr. Míšou Nesvadbovou.