Školská rada

Zápis z 33. zasedání Školské rady při základní škole

Subjektu Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov

ze dne 16. 06. 2022

I. funkční období

Přítomni: Mgr. Martina Šmídová, zástupce za zřizovatele

Mgr. Karin Hladká, zástupkyně ředitele školy - host

pí Marie Plocová, zástupce rodičů

Mgr. Iva Gallová, zástupce pedagogických pracovníků

Program:

 1. Úvodní slovo zástupkyně ředitele školy

 2. Zhodnocení školního roku 2021/2022

 3. Schválení Školního vzdělávacího programu družiny

 4. Schválení Školního vzdělávacího programu PrŠ1 a PrŠ2

 5. Diskuze, program a termín příštího zasedání ŠR


Zápis z 32. zasedání Školské rady při základní škole

Subjektu Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov

ze dne 7. 10. 2021

I. funkční období


Přítomni: Mgr. Martina Šmídová, zástupce za zřizovatele

Mgr. Karin Hladká, zástupkyně ředitele školy - host

pí Marie Plocová, zástupce rodičů

Bc. Iva Gallová, zástupce pedagogických pracovníků

Program:

 1. Úvodní slovo zástupkyně ředitele školy

 2. Představení nového člena školské rady za pedagogické pracovníky - Bc. Iva Gallová

 3. Volba předsedy školské rady

 4. Zhodnocení školního roku 2020/2021

 5. Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2020/2021

 6. Představení školního plánu na rok 2021/2022

 7. Schválení ŠVP mateřské školy

 8. Diskuze, program a stanovení příštího termínu zasedání ŠR
Zápis z 30. zasedání Školské rady při základní škole

Subjektu Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov

ze dne 29. 9. 2020

I. funkční období

Přítomni Mgr. Martina Šmídová, zástupce za zřizovatele - omluvena

pí. Marie Plocová, zástupce rodičů

Mgr. Karin Hladká, zástupce pedagogických pracovníků

Program:

1. Úvodní slovo za pedagogické pracovníky - Karin Hladká

2. Zhodnocení školního roku 2019/2020

3. Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2019/2020

4. Představení školního plánu na rok 2020/2021 a dalších akcí školy

5. Schválení ŠVP mateřské školy - Jaro, léto, podzim, zima

6. Schválení přílohy školního řádu, včetně schválení hodnocení výsledků vzdělávání žáků - online výuka a hodnocení z důvodů Covid 19

7. Diskuse, program a termín příštího zasedání ŠR


Zápis z 31. zasedání Školské rady při základní škole

Subjektu Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov

ze dne 25. 6. 2021

I. funkční období

Přítomni Mgr. Jaromír Vašíček, ředitel školy - host

Mgr. Martina Šmídová, zástupce za zřizovatele

pí. Marie Plocová, zástupce rodičů

Mgr. Karin Hladká, zástupce pedagogických pracovníků

Program:

1. Úvodní slovo ředitele školy

2. Zhodnocení školního roku 2020/2021

3. Schválení Řádu školní družiny a vnitřního řádu školní družiny

4. Schválení přílohy školního řádu, včetně schválení hodnocení výsledků vzdělávání žáků - online výuka a hodnocení z důvodů Covid 19

5. Diskuse, program a termín příštího zasedání ŠR


Volby do školské rady. 

Za zákonné zástupce zvolena paní Marie Plocová. 

Zveřejněno 22. 4. 2021


Činnost rady ve školním roce 2019/2020


Dne 24. 1. proběhly doplňující volby do školské rady za zákonné zástupce žáků. Zvolena byla paní Marie Plocová.

Zápis

z 28. zasedání Školské rady při základní škole

Subjektu Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov

ze dne 07. 10. 2019

I. funkční období

Přítomni: Mgr. Jaromír Vašíček, ředitel školy, host

Mgr. Martina Šmídová, zástupce za zřizovatele

pí. Renata Elzbieta Bendová, zástupce rodičů

Mgr. Karin Hladká, zástupce pedagogických pracovníků

Program:

1. Úvodní slovo ředitele školy

2. Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za rok 2018/2019

3. Seznámení se školním plánem na rok 2019/2020 a dalšími akcemi školy

4. Diskuse, program a termín příštího zasedání ŠRZápis

z 29. zasedání Školské rady při základní škole

Subjektu Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov

ze dne 19. 6. 2020

I. funkční období

Přítomni Mgr. Martina Šmídová, zástupce za zřizovatele

pí. Marie Plocová, zástupce rodičů

Mgr. Karin Hladká, zástupce pedagogických pracovníků

Program:

1. Úvodní slovo za pedagogické pracovníky - Karin Hladká

2. Představení nového člena školské rady za rodiče - pí. Plocová

3. Volba předsedy školské rady

4. Zhodnocení školního roku 2019/2020 a dalších akcí školy před uzavřením škol z důvodu koronaviru

5. Zhodnocení výuky on-line a práce žáků z domova, úskalí, dosažené výsledky

6. Průběh a zájem o výuku po otevření školy 8.6.2020 a pokyny k rozdávání vysvědčení

7. Plánované změny v počtu tříd v příštím školním roce

8. Diskuse, program a termín příštího zasedání ŠR