Školská rada

Volby do školské rady. 

Za zákonné zástupce zvolena paní Marie Plocová. 

Zveřejněno 22. 4. 2021


Činnost rady ve školním roce 2019/2020


Dne 24. 1. proběhly doplňující volby do školské rady za zákonné zástupce žáků. Zvolena byla paní Marie Plocová.

Zápis

z 28. zasedání Školské rady při základní škole

Subjektu Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov

ze dne 07. 10. 2019

I. funkční období

Přítomni: Mgr. Jaromír Vašíček, ředitel školy, host

Mgr. Martina Šmídová, zástupce za zřizovatele

pí. Renata Elzbieta Bendová, zástupce rodičů

Mgr. Karin Hladká, zástupce pedagogických pracovníků

Program:

1. Úvodní slovo ředitele školy

2. Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za rok 2018/2019

3. Seznámení se školním plánem na rok 2019/2020 a dalšími akcemi školy

4. Diskuse, program a termín příštího zasedání ŠRZápis

z 29. zasedání Školské rady při základní škole

Subjektu Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov

ze dne 19. 6. 2020

I. funkční období

Přítomni Mgr. Martina Šmídová, zástupce za zřizovatele

pí. Marie Plocová, zástupce rodičů

Mgr. Karin Hladká, zástupce pedagogických pracovníků

Program:

1. Úvodní slovo za pedagogické pracovníky - Karin Hladká

2. Představení nového člena školské rady za rodiče - pí. Plocová

3. Volba předsedy školské rady

4. Zhodnocení školního roku 2019/2020 a dalších akcí školy před uzavřením škol z důvodu koronaviru

5. Zhodnocení výuky on-line a práce žáků z domova, úskalí, dosažené výsledky

6. Průběh a zájem o výuku po otevření školy 8.6.2020 a pokyny k rozdávání vysvědčení

7. Plánované změny v počtu tříd v příštím školním roce

8. Diskuse, program a termín příštího zasedání ŠR