Školní družina

Školní družina má tři oddělení. První oddělení najdete v přízemí budovy školy. Druhé a třetí oddělení je umístěno v budově školní jídelny. 

Výchovná práce probíhá podle ŠVP s názvem "Učíme se pro život". Důraz je kladen na individuální zájmovou činnost.


Provoz školní družiny:
ranní od 6.10 - 7.40 hod.
odpolední od 11.40 - 16.00 hod.

Kontakty: 

- pevná linka: 499 733 901
- mobilní telefon: 702 267 531

ŠD 1

Vychovatelka: Lenka Kopsová, DiS.

Asistentka: Dagmar Cihlářová, DiS.

V oddělení je zapsáno 10 dětí (3 dívky a 7 chlapců)

Provoz: PO - Pá; 6.10 - 7.40, 11.40 - 16.00

1. oddělení školní družiny využívá ke své činnosti prostory bývalého služebního bytu. Pracujeme jako družina rodinného typu. Děti se, kromě běžných činností učí, jak funguje domácnost. Děti, které přicházejí do ranní družiny, zde mohou posnídat a do odpoledního programu již neodmyslitelně patří odpolední čaj a něco dobrého k němu. Pro děti zapsané v 1. oddělení jsou jako každý rok připraveny společné akce - Večer duchů, Vynášení Morany, návštěvy kina či divadelních představení, společná akce na závěr školního roku.

Mezi oblíbené činnosti dětí patří skládání puzzle, stavění ze stavebnice Lego, korálkování, ve kterém se neustále zlepšují, a společenské hry.

Všechny složky činností (výtvarnou, pracovní, hudební, rozumovou, literární a pohybovou) plánují podle celoročního tematického plánu družiny, který vychází ze školního vzdělávacího programu "Učíme se pro život". Ten je rozvržen dle ročních období. Ke své činnosti využívají nejen vlastní prostory, ale i ostatní učebny školy a její nejbližší okolí.

ŠD 2

Vychovatelka: Bc. Jana Veverková

Asistentka: Daniela Trejbalová

V oddělení je zapsáno 10 dětí (2 dívky a 8 chlapců)

Provoz: PO - PÁ; 7.10 - 7.40, 13.00 - 15.00

Druhé oddělení školní družiny se nachází v budově školní jídelny. Společná odpoledne trávíme především v prostorách naší družiny, kde se věnujeme různorodým aktivitám a relaxaci. Rozvíjíme tvořivé schopnosti dětí, jejich motorické, sociální a další dovednosti. Pokud nám to počasí umožní, trávíme čas na školní zahradě, ale pravidelně také využíváme prostory Snoezelenu, relaxační místnosti, tělocvičny a školní kuchyňky. Pro školní rok 2020-21 chystáme několik společných akcí (např. Večer duchů, sv. Martin atd.) a výletů s dalšími odděleními ŠD.


ŠD 3

Vychovatelka: Miroslava Veselá, DiS.

Asistentka: Barbora Férová

V oddělení je zapsáno 10 dětí (3 dívky a 7 chlapců)

Provozní doba: PO - PÁ; 13.00 - 14.30

Třetí oddělení školní družiny se nachází v budově školní jídelny. Odpoledne trávíme převážně v prostorách naší družiny, kde se věnujeme různorodým aktivitám a relaxaci. Rozvíjíme tvořivé schopnosti dětí, jejich motorické, sociální a další dovednosti. Pokud nám to počasí umožní, trávíme čas na zahradě nebo chodíme na vycházky po okolí školy. Pro školní rok 2020-21 chystáme několik společných akcí (např. Večer duchů, sv. Martin atd.) a výletů s dalšími odděleními ŠD.

Fotogalerie školní družiny