Školní družina

Školní družina má dvě oddělení. První oddělení najdete v přízemí budovy školy. Druhé oddělení je umístěno v 1. patře hlavní budovy (žákovská knihovna). 

Výchovná práce probíhá podle ŠVP s názvem "Učíme se pro život". Důraz je kladen na individuální zájmovou činnost.


Provoz školní družiny:
ranní od 6.00 - 7.40 hod.
odpolední od 11.40 - 16.00 hod.

Kontakty: 

- mobilní telefon: 702 267 531 (ŠD 1 i ŠD 2)

ŠD 1

Vychovatelka: Lenka Kopsová, DiS.

Asistentka: Dagmar Cihlářová, DiS.

Provoz: PO - Pá; 6.00 - 7.35, 11.40 - 16.00

     První oddělení školní družiny využívá ke své činnosti prostory v přízemí budovy školy. Děti, které přicházejí do ranní družiny, zde mohou i posnídat s šálkem dobrého čaje. Pro děti zapsané v prvním oddělení jsou jako každý rok připraveny společné akce - návštěva cukrárny, zimní olympiáda, čarodějnický rej, turnaj v kuželkách a přátelské posezení na závěr školního roku.

     Odpolední družina využívá za hezkého počasí prostory školního hřiště. Mezi oblíbené činnosti dětí patří míčové hry, jízda na koloběžkách, malování křídami či tvoření na pískovišti. V družině se věnujeme různorodým aktivitám, např. skládáme puzzle, vybarvujeme tematické omalovánky, stavíme ze stavebnice či hrajeme různé společenské hry. Při výběru činností je kladen důraz zejména na individuální zájmovou činnost. Děti se také velice rády zapojují do celoroční výzdoby školní družiny. Pro relaxaci těla a aktivní odpočinek navštěvujeme Snoezelen či relaxační místnost. Zde si děti procvičují a rozvíjí motorické dovednosti.

     Všechny složky činností (výtvarnou, pracovní, hudební, rozumovou, literární a pohybovou) plánujeme podle celoročního tematického plánu družiny, který vychází ze školního vzdělávacího programu "Učíme se pro život". Ten je rozvržen dle ročních období. Ke své činnosti využíváme nejen vlastní družinu, ale i ostatní prostory školy - interaktivní místnost, tělocvičnu, školní knihovnu či kuchyňku.

ŠD 2

Vychovatelka: Bc. Miroslava Veselá

Asistentka: Daniela Trejbalová

Provozní doba: PO - PÁ; 12:00 - 15:00 h

      Druhé oddělení školní družiny se nachází v 1. patře budovy školy. Odpoledne trávíme převážně v prostorách naší družiny, kde se věnujeme různorodým aktivitám a relaxaci. Rozvíjíme tvořivé schopnosti dětí, jejich motorické, sociální a další dovednosti. Pokud nám to počasí umožní, trávíme čas na zahradě nebo chodíme na vycházky po okolí školy. 

Fotogalerie školní družiny