Školní družina

Školní družina má tři oddělení. První oddělení najdete v přízemí budovy školy. Druhé a třetí oddělení je umístěno v budově školní jídelny. 

Výchovná práce probíhá podle ŠVP s názvem "Učíme se pro život". Důraz je kladen na individuální zájmovou činnost.


Provoz školní družiny:
ranní od 6.10 - 7.40 hod.
odpolední od 11.40 - 16.00 hod.

Kontakty: 

- pevná linka: 499 733 901 - pouze oddělení 2 a 3
- mobilní telefon: 702 267 531

ŠD 1

Vychovatelka: Lenka Kopsová, DiS.

Asistentka: Dagmar Cihlářová, DiS.

Provoz: PO - Pá; 6.10 - 7.40, 11.40 - 16.00

     První oddělení školní družiny využívá ke své činnosti prostory v přízemí budovy školy. Děti, které přicházejí do ranní družiny, zde mohou i posnídat s šálkem dobrého čaje. Pro děti zapsané v prvním oddělení jsou jako každý rok připraveny společné akce - návštěva cukrárny, zimní olympiáda, čarodějnický rej, turnaj v kuželkách a přátelské posezení na závěr školního roku.

     Odpolední družina využívá za hezkého počasí prostory školního hřiště. Mezi oblíbené činnosti dětí patří míčové hry, jízda na koloběžkách, malování křídami či tvoření na pískovišti. V družině se věnujeme různorodým aktivitám, např. skládáme puzzle, vybarvujeme tematické omalovánky, stavíme ze stavebnice či hrajeme různé společenské hry. Při výběru činností je kladen důraz zejména na individuální zájmovou činnost. Děti se také velice rády zapojují do celoroční výzdoby školní družiny. Pro relaxaci těla a aktivní odpočinek navštěvujeme Snoezelen či relaxační místnost. Zde si děti procvičují a rozvíjí motorické dovednosti.

     Všechny složky činností (výtvarnou, pracovní, hudební, rozumovou, literární a pohybovou) plánujeme podle celoročního tematického plánu družiny, který vychází ze školního vzdělávacího programu "Učíme se pro život". Ten je rozvržen dle ročních období. Ke své činnosti využíváme nejen vlastní družinu, ale i ostatní prostory školy - interaktivní místnost, tělocvičnu, školní knihovnu či kuchyňku.

ŠD 2

Vychovatelka: Bc. Lucie Kultová

Asistentka: Daniela Trejbalová

Provoz: PO - ST     12.00 - 15.00

     Druhé oddělení školní družiny se nachází v budově školní jídelny. Společná odpoledne trávíme především v prostorách naší družiny, kde se věnujeme různorodým aktivitám a relaxaci. Rozvíjíme tvořivé schopnosti dětí, jejich motorické, sociální a další dovednosti. Pokud nám to počasí umožní, trávíme čas na školní zahradě, ale pravidelně také využíváme prostory Snoezelenu, relaxační místnosti, tělocvičny a školní kuchyňky. Pro školní rok 2020-21 chystáme několik společných akcí (např. Večer duchů, sv. Martin atd.) a výletů s dalšími odděleními ŠD.


ŠD 3

Vychovatelka: Bc. Miroslava Veselá, DiS.

Asistentka: Barbora Férová

Provozní doba: PO - PÁ; 13.00 - 14.30

      Třetí oddělení školní družiny se nachází v budově školní jídelny. Odpoledne trávíme převážně v prostorách naší družiny, kde se věnujeme různorodým aktivitám a relaxaci. Rozvíjíme tvořivé schopnosti dětí, jejich motorické, sociální a další dovednosti. Pokud nám to počasí umožní, trávíme čas na zahradě nebo chodíme na vycházky po okolí školy. Pro školní rok 2020-21 chystáme několik společných akcí (např. Večer duchů, sv. Martin atd.) a výletů s dalšími odděleními ŠD.

Fotogalerie školní družiny