Základní škola speciální

Seznam pomůcek 2023/2024


  • přezůvky
  • balení papírových kapesníků
  • cvičební úbor (tričko, mikina, kraťasy nebo tepláky, obuv do tělocvičny)
  • obaly na sešity, notýsek a ŽK
  • tužky č. 2
  • psací potřeby (nejlépe gumovací pero nebo propiska)
  • pastelky
  • nůžky
  • lepidlo - tuhé tyčinkové

Základní informace 

     V základní škole speciální jsou vzděláváni žáci se středně těžkým, těžkým mentálním postižením, žáci s poruchami autistického spektra, s Downovým syndromem, DMO a s trvalým kombinovaným postižením. Na vzdělávání a výchovu dětí s autismem se již specializujeme 16 let.

     V této škole se v 4 třídách učí celkem 23 žáků. Jedna třída je umístěna v přízemí školy (pro žáky s těžkým tělesným postižením) a tři ve 2. patře.

     Všechny učebny jsou vybaveny novým speciálním nábytkem (terapeutická polohovací židle TOBI, nábytek s policemi pro strukturované učení pro výuku autistů) a velkým množstvím manipulačních pomůcek (PC s dotekovým monitorem, tablety).

     V každé třídě pracuje vedle třídní učitelky také asistentka pedagoga.

     Poslední inspekcí jsme byli hodnoceni následovně: "Průběh a výsledky vzdělávání a výchovy v základní škole speciální jsou na základě provedených hospitací hodnoceny jako velmi dobré."