Třída S1

Třídní učitelka: Mgr. Dagmar Slaninová

Asistentka pedagoga: Věra Šanderová, Dagmar Cihlářová DiS.


Ve třídě je celkem 7 žáků (7 chlapců).

Třída S1 se nachází v přízemí budovy. Tři žáci využívají invalidní vozík. V případě výuky ve vyšších patrech ve speciálních učebnách je k dispozici schodolez. Třídu navštěvují žáci různých věkových skupin, navzájem si pomáhají.

Vybavení třídy je moderní a splňuje své funkce. Ve vyučování jsou k dispozici speciální polohovací židle, které umožňují aktivní sezení, fixují pánev, zmírňují svalové napětí. Jsou pojízdné a je možný pohyb po celém přízemí.

Učebna je rozdělena na dvě části - na relaxační kout, který je vybaven velkým množstvím barevných pomůcek, hraček a na část, kde probíhá výuka klasicky v lavicích. Třída je po rekonstrukci - nová okna, výmalba. Je zde vytvořeno hezké a milé pracovní prostředí.

Sponzor třídy:

Ing. Petr Košina

Fotogalerie třídy