Zájmové kroužky

Relax

     Kroužek Relax je zaměřen na odreagování, odpočinek a regeneraci po vyučování. K ozdravným procesům nám bude pomáhat hra na tibetské mísy, na Buben Štěstí, míčkování,  prodýchávání, strečink. Budeme si povídat o zdravém životním stylu. Účelem je též navázání nových přátelství, změna prostředí, ukotvování trpělivosti, ohleduplnosti, spolupráce, respektu, překonávání ostychu, napětí, stresu, harmonizace těla i ducha dle individuálních možností a potřeb dětí.

Vedoucí kroužku: Iva Kosáčková


Čtenářský kroužek

     Na kroužku Čtení do ouška budeme pohodlně poslouchat a číst literární žánry dle libosti . Kroužek je postavený na rozvíjení dětské fantazie, trénování četby a následné výtvarné pojetí příběhu. Kroužek se koná každé úterý 13:00 - 14:00 a každou středu 14:00 - 15:00. Kroužek probíhá v knihovně školy, kde máme nabídku široké literatury a domácí, útulné pohodlí .Děti si mohou nosit své časopisy, komiksy, knihy.


Vedoucí kroužku : Lada Raabe Viková

Florbalový kroužek

     Florbalový kroužek se koná každou středu od 14:00 – 14:45 v tělocvičně školy.

     Hlavním cílem florbalového kroužku je seznámit děti se sportem, naučit je základní pohybové dovednosti a základní florbalové dovednosti (práci s florbalovou holí a míčkem, vnímání kolektivní hry, základní pravidla florbalu atd.) U všech dětí dbáme na celkovou sportovní všestrannost. Náš florbalový kroužek začíná rozcvičením dětí. Následuje část tréninku, která je zaměřena na florbalová cvičení, které rozvíjí jednotlivé florbalové dovednosti. Poslední část tréninku je samotná florbalová hra, do které se snažíme přenést nově naučené dovednosti.

Vedoucí kroužku: Mgr. Šárka Pavlasová

Asistentka: Dagmar Cihlářová, DiS.


Kroužek keramiky

     Kroužek keramiky se koná každou středu v čase 14,00 - 15,00 hod. ve 2.patře v místnosti výtvarné dílny. V tomto školním roce kroužek navštěvuje 9 žáků z různých tříd. 

     Děti se v rámci kroužku učí pracovat s keramickou hlínou. Zdokonalují při tom jemnou motoriku: hnětení, vyvalování a vykrajování hlíny. Při tvorbě mají možnost svobodného vyjádření, rozvíjejí svoji kreativitu, fantazii a tvořivost. Hotové výrobky dále zdobí keramickými glazurami. V rámci kroužku vznikají výrobky jako drobné dárky či výzdoba školy. Žáci si posléze výrobky odnášejí domů.

Vedoucí kroužku: Lucie Mostecká

Předškoláček

     Jsou zde nabízeny relaxační cvičení (relaxační místnost, snoezelen), zajímavé tvoření z různých druhů materiálu, procvičování předškolních dovedností, včetně čtenářské gramotnosti (interaktivní tabule, tablety, chromebooky). 

Vedoucí kroužku: Petra GuldánováMladý zdravotník

     Zájmový kroužek Mladý zdravotník se bude scházet pravidelně ve čtvrtek od 14:00 do 14:45 hodin v dívčí dílně. Budeme si povídat o prevenci onemocnění, o prevenci úrazů doma, ve škole i při pobytu venku. Důležitá je i znalost léčivých účinků bylin a jejich určení. Nácvikem chování v modelových situacích se budeme připravovat na soutěž zdravotních hlídek, která se koná v měsíci červnu v Úpici. Hlavním úkolem ale bude osvojení dovednosti poskytnout první pomoc v běžném životě.

Vedoucí kroužku: Mgr. Libuše Vostrovská


Logohrátky

     Na kroužku "Logohrátky" budeme zábavnou formou procvičovat jazýček i svaly celého obličeje, zaměříme se na správnou výslovnost hlásek a rozvoj slovní zásoby. Budeme při cvičení používat spoustu pomůcek a zábavných úkolů, které nám pomůžou k lepší výslovnosti a porozumění řeči. Kroužek je určen primárně žákům mladšího školního věku. 

Vedoucí kroužku: Mgr. Karolína Nohavová


Fotogalerie