Zájmové kroužky

Relax

     Kroužek Relaxu je zaměřen na odpočinek a regeneraci po vyučování a obědě. K ozdravným procesům nám budou pomáhat tibetské mísy, muzikoterapie, míčkování, prodýchávání, protahování svalů - strečink, povídání o zdravém životním stylu. Účelem je též navázání nových přátelství, změna prostředí, ukotvování trpělivosti, ohleduplnosti, spolupráce, respektu, překonávání ostychu, napětí, stresu, harmonizace těla i ducha dle individuálních možností a potřeb dětí.

Vedoucí kroužku: Iva Kosáčková
Florbalový kroužek

     Na florbalovém kroužku budeme rozvíjet rychlost pohybu, správnost protahování svalů, zaměřování na cíl, spolupráci v týmu a pracovat se soutěživostí. Dále budeme učit v důvěru svých spoluhráčů a respektování všech pravidel. Kroužek je každou středu od 14:00 do 14:45. 

Vedoucí kroužku: Aneta PapadopuluKroužek keramiky

     Scházíme se každou středu v čase 14,00 - 15,00 hod. v místnosti výtvarné dílny ve 2.patře školy. Kroužek navštěvují v tomto školním roce 3 žáci z různých tříd. Děti se v rámci kroužku učí pracovat s keramickou hlínou. Zdokonalují při tom jemnou motoriku - hlínu hnětou, vyvalují, vykrajují apod. Při tvorbě mají možnost svobodného vyjádření, rozvíjejí svoji kreativitu, fantazii a tvořivost. Hotové výrobky dále zdobí keramickými glazurami. V rámci kroužku vznikají výrobky k různým příležitostem - k výzdobě školy i jako drobné dárky.

Vedoucí kroužku: Mgr. Alena Nepimachová

Sportovní hry

     Na kroužku sportovních her budeme zábavnou formou rozvíjet všechny pohybové dovednosti (rychlost, vytrvalost, výbušnost, sílu...). V rámci kroužku se budeme učit také sociálním dovednostem, herním dovednostem a pravidlům fair play. 

Mgr. Aneta Andrlíková 


Fotogalerie