Kontakt

Mateřská škola, Základní škola      

a Praktická škola, Trutnov

Horská 160, Trutnov 541 02

+420 499 733 386

+420 732457024

ID datové schránky: hfspeph

IČ: 70841179

DIČ: CZ70841179

č. ú.: 86-0208150227/0100

Vedení a pedagogičtí pracovníci

Vedení školy


Mgr. Jaromír Vašíček- ředitel

tel: 499 733 386

mzps.trutnov@volny.cz

vasicek@mzpstrutnov.cz


Mgr. Karin Hladká - zástupkyně ředitele

tel: 499 733 386

mzps.trutnov@volny.cz

hladka@mzpstrutnov.cz
Nepedagogičtí pracovníci

Bc. Marcela Trojanová - hospodářka školy

trojanova@mzpstrutnov.cz

Ing. Andrea Jiřištová - administrativní pracovnice

jiristova@mzpstrutnov.cz

Zdeněk Heteš - správce sítě (externista)

hetes@mzpstrutnov.cz

Tomáš Králíček - školník

Marcela Vyskočilová - uklízečka, pracovnice výdejny stravy tel: 499 733 901

Ivana Kroková - uklízečka

Alexandra Gallová - uklízečka

Učitelé

Mgr. Dagmar Slaninová - učitelka S1, koordinátor pro SPC, koordinátor ŠVP

slaninova@mzpstrutnov.cz

Mgr. Jaroslava Hlubučková - učitelka S3

hlubuckova@mzpstrutnov.cz

Mgr. Aneta Andrlíková - učitelka S4

andrlikova@mzpstrutnov.cz

Mgr. Kateřina Šlehoverová  učitelka S5

 kluhova@mzpstrutnov.cz

Mgr. Danuše Kábrtová - učitelka třída I

martincova@mzpstrutnov.cz

Mgr. Alena Nepimachová - učitelka třída II

nepimachova@mzpstrutnov.cz

Mgr. Martina Tučková - učitelka třída III, výchovný poradce

tuckova@mzpstrutnov.cz

Mgr. Libuše Vostrovská - učitelka

vostrovska@mzpstrutnov.cz

Mgr. Iva Gallová - učitelka, metodik prevence, koordinátor EVVO

gallova@mzpstrutnov.cz

Mgr. Karolína Nohavová - učitelka PrŠ

nohavova@mzpstrutnov.cz

Mgr. Lucie Vašková - učitelka

vaskova@mzpstrutnov.cz

Mgr. Šárka Pavlasová - učitelka

pavlasova@mzpstrutnov.cz

Ing. Dagmar Šimáňová  - učitelka

simanova@mzpstrutnov.cz


Mateřská škola

Markéta Flečková, DiS. - vedoucí učitelka, koordinátor ŠVP MŠ

fleckova@mzpstrutnov.cz

Lenka Kuchařová, DiS. - učitelka, koordinátor ICT

kucharova@mzpstrutnov.cz

Základní škola a Mateřská škola při nemocnici

Mgr. Taťána Chaloupská - vedoucí učitelka ZŠ (nemocnice) tel: 499 866 233 

chaloupska.t@nemtru.cz

chaloupska@mzpstrutnov.cz

Danuše Pryclová - učitelka MŠ (nemocnice)

pryclova@mzpstrutnov.cz

Vychovatelé a asistentky

Bc. Miroslava Veselá

vychovatelka ŠD, asistent pedagoga

vesela@mzpstrutnov.cz

Lenka Kopsová, DiS.

vychovatelka ŠD , asistent pedagoga

kopsova@mzpstrutnov.cz

Radmila Kuhnová

asistent pedagoga

Dagmar Cihlářová, DiS.

asistent pedagoga

Daniela Trejbalová

asistent pedagoga

Ivana Kosáčková

asistent pedagoga

Lucie Mostecká

asistent pedagoga

Petra Guldánová

asistent pedagoga

Lada Raabe Viková

asistent pedagoga

Kristýna Červenková

asistent pedagoga

Mgr. Jana Nováčková

asistent pedagoga

Ing. Andrea Jiřištová

asistent pedagoga

Karolína Laubová

asistent pedagoga

Magdalena Zbořilová

asistent pedagoga