Třída S5

Tř. učitelka Mgr. Kateřina Šlehoverová

Asistentky: Dana Trejbalová, Lada Raabe Viková

Počet žáků ve třídě: 7

     V tomto školním roce navštěvuje třídu 7 žáků. Tyto děti mají poruchu autistického spektra, kombinované vady, DMO, středně těžké a těžké mentální postižení. Těmto diagnózám je přizpůsoben denní školní režim. Vycházíme především z individuálních potřeb každého žáka, z jeho momentálního naladění a celkového stavu. Klima ve třídě je přátelské, pracujeme a učíme se individuálně, ve skupinkách nebo společně, pomáháme si, jsme kamarádi. Při výuce často střídáme činnosti, používáme interaktivní tabuli, sešity, knížky, iPady, didaktické pomůcky, PC, výukové karty, vše co nám pomáhá a co nás baví. Pomůcky obměňujeme a zařazujeme nové, pro žáky zajímavé. Připravujeme děti pro život i po praktické stránce, pracujeme na školním pozemku a pěstujeme zeleninu, pracujeme v dílnách, vaříme v kuchyňce, sportujeme venku nebo v tělocvičně. Odpočinek nám zajišťuje místnost Snoezelen a relaxační místnost. Mimo školu jsme také aktivní. Pořádáme výlety, terapie, plavání, přednášky, účastníme se kulturních a vzdělávacích programů. Chceme, aby se u nás děti cítily spokojeně a pohodově. Doufám, že se nám to daří.


Fotogalerie třídy