Třída S5

Tř. učitelka Mgr. Kateřina Kluhová

Asistentky: Dana Trejbalová, Věra Šanderová, Jana Veverková

Počet žáků ve třídě: 6

4 chlapci a 2 dívky

     Třída S5 se nachází ve druhém poschodí budovy školy. Vybavení třídy odpovídá dětem s diagnózou dětský autismus s různými stupni mentálního vývoje a s kombinovanými vadami. Každá lavice má policové díly pro strukturovanou výuku, je zde relaxační koutek s gaučem pro odpočinek i koberec na aktivní hry a vzdělávání formou mnoha manipulačních a zábavných pomůcek a her. Využíváme počítač a tablety s výukovými programy, které dětem usnadňují porozumění učivu a zdokonalují jejich schopnosti. Pestrost výuky nabízí multisenzoriální místnost Snoezelen a relaxační místnost. Pro zdravotní tělesnou výchovu nám slouží velká tělocvična s mnoha pomůckami. Na jaře jezdíme na hippoterapii, chodíme na divadelní představení do Uffa a navštěvujeme muzea a výstavy. Na výletech zase poznáváme okolní přírodu a další zajímavosti. Jsme společně kamarádi a jsme spolu rádi.


Fotogalerie třídy