Třída S5

Třídní učitelka: Jitka Mačková

Asistent pedagoga: Věra Šanderová

Jitřenka Viková

Celkem žáků ve třídě: 8 ( 2 děvčata, 6 chlapců)

Třída S5 se nachází ve druhém patře budovy školy. Vzdělávají se zde 4 žáci s poruchou autistického spektra a 4 žáci s mentálním postižením. Pro výuku využíváme počítač, tablety a rozmanité pomůcky, které dětem usnadňují porozumění učivu a zdokonalují jejich schopnosti. Výuka se kromě třídy uskutečňuje také v relaxační místnosti a terapeutické místnosti Snoezelen. Na jaře jezdíme na hipoterapii. Během celého roku se také účastníme různých kulturních akcí, např. v UFFU.

Fotogalerie třídy