Třída S5

Tř. učitelka Mgr. Kateřina Šlehoverová

Asistentky: Dana Trejbalová, Lenka Kopsová, DiS., Bc. Miroslava Veselá

Počet žáků ve třídě: 8

     V tomto školním roce navštěvuje třídu 7 žáků. Tyto děti mají poruchu autistického spektra, kombinované vady, DMO, středně těžké a těžké mentální postižení. Těmto diagnózám je přizpůsoben denní školní režim. Vycházíme především z individuálních potřeb každého žáka, z jeho momentálního naladění a celkového stavu. Klima ve třídě je přátelské, pracujeme a učíme se individuálně, ve skupinkách nebo společně, pomáháme si, jsme kamarádi. Při výuce často střídáme činnosti, používáme interaktivní tabuli, sešity, knížky, iPady, didaktické pomůcky, PC, výukové karty, vše co nám pomáhá a co nás baví. Pomůcky obměňujeme a zařazujeme nové, pro žáky zajímavé. Připravujeme děti pro život i po praktické stránce, pracujeme na školním pozemku a pěstujeme zeleninu, pracujeme v dílnách, vaříme v kuchyňce, sportujeme venku nebo v tělocvičně. Odpočinek nám zajišťuje místnost Snoezelen a relaxační místnost. Mimo školu jsme také aktivní. Pořádáme výlety, terapie, plavání, přednášky, účastníme se kulturních a vzdělávacích programů. Chceme, aby se u nás děti cítily spokojeně a pohodově. Doufám, že se nám to daří.Požadavky na školní rok 2023/2024

Na tělesnou výchovu:

- cvičební úbor do tělocvičny - tepláky (kraťasy), tričko, mikina (v tělocvičně je chladněji), boty do tělocvičny (pokud to jde, tak s bílou podrážkou)

Na ven - použijeme to stejné oblečení + boty (mohou být ty stejné ve kterých dítě chodí do školy nebo kupte ještě jedny - není podmínka)

Cvičební úbor bude v plátěné tašce, ne v igelitové !

Přezůvky do třídy !

Potřeby na výuku:

- trojboké silné pastelky + ořezávátko k nim (mladší děti)

- trojboká silná obyčejná tužka, obyčejné tužky, guma

- gumovací pero (malé děti ještě nemusí)

- lepidlo tuhé vysouvací pouze značku KORES nebo HERKULES

- modelína

- nůžky

- tahací papírové kapesníčky-dvoje

- kufřík na výtvarné potřeby -podepsaný – vodovky, tempery, kelímek na vodu, štětce, igelitový ubrus na lavici

- sluchátka (budeme chodit do počítačové učebny)

- obaly na sešity, na malý notýsek, na žákovskou knížku (sešity dám domů a podle nich koupíte obaly)


V průběhu měsíce září budeme vybírat:

500,- Kč za pololetí na třídní fond

300,-Kč kopírování pro děti do výuky (odevzdávám vedení školy)

200,- Kč spotřební materiál na výtvarnou výchovu (odevzdávám vedení školy)


Sešity a učebnice budu dětem dávat individuálně podle jejich potřeb.

Sešity a učebnice pro děti 1. tříd jsou zdarma !!


Fotogalerie třídy