Třída S4

Třídní učitelka: Mgr. Aneta Andrlíková

Asistentky: Radmila Kuhnová, Mgr. Jana Nováčková


       Složení třídy: Ve třídě je celkem 7 žáků (3 dívky a 4 chlapci). Třída je složená z dětí s diagnózou dětský autismus, atypický autismus a různými stupni postižení mentálního vývoje. Třída se nachází ve druhém poschodí. Její vybavení odpovídá potřebám dětí s poruchou autistického spektra. Je tedy vybavena například policovými díly a speciálními nástěnnými pomůckami pro strukturované učení. Ve třídě panuje velmi přátelská atmosféra, děti si navzájem pomáhají. Ve třídě se nachází relaxační koutek s gaučem, mnoha polštáři a plyšáky pro odpočinek během dne. Dětem je k dispozici spousta her, puzzle, lego kostek a didaktických her pro aktivní relaxaci. Během výuky s dětmi pracujeme také na dvou počítačích a dvou tabletech, které jsou doplněny mnoha výukovými programy a programy pro strukturalizaci učiva. Minimálně jednou týdně navštěvujeme multisenzoriální místnost - Snoezelen, relaxační místnost a počítačovou učebnu. Během školního roku výuku doplňujeme kulturními akcemi, výlety a hippoterapiemi.

Fotogalerie třídy