Třída S3

Třídní učitelka: Mgr. Jaroslava Hlubučková

Asistentka pedagoga: Petra Obstová

     Ve třídě S3 se v letošním školním roce vzdělává 8 žáků (5 chlapců, 3 dívky). Na vzdělávání se podílí současně třídní učitelka a asistentka pedagoga. Třída se nachází ve druhém patře budovy školy. Je prostorná, vybavena světlým nastavitelným nábytkem, k odpočinku slouží relaxační koutek. K výuce žáci využívají mnoho učebních pomůcek, her, hraček, a stavebnic. K doplnění vzdělávání slouží počítače a tablety s bohatou nabídkou výukových programů.                          Pravidelně využíváme multismyslové místnosti Snoezelen, ve kterých probíhají jak výukové hodiny, tak relaxace. Mezi nedílnou součást výuky patří počítačová učebna, relaxační místnost, školní kuchyňka a tělocvična. Na jaře jezdíme na hipoterapii. Během školního roku využíváme nabídek kulturních programů, účastníme se různých sportovních akcí.

Fotogalerie třídy