Třída S3

Třídní učitelka: Mgr. Jaroslava Hlubučková

Asistentka pedagoga: Andrea Jiřištová, Magdalena Zbořilová

     Ve třídě S3 je v letošním školním roce vzděláváno 7 žáků s mentálním postižením v rozsahu 1. - 10. ročníku. Jsme speciální třída, ve které výuka probíhá převážně individuální formou s individuálním přístupem speciálního pedagoga a asistenta pedagoga. Žákům je zde poskytnuto podnětné, bezpečné a klidné prostředí, které umožní co největší rozvoj. Učebna je rozdělena podle potřeb a schopností žáků. K výuce využívají spousty pomůcek a materiálů, s oblibou pracují na počítačích a tabletech. Přestávky mezi vyučováním slouží k relaxaci. K té žáci využívají mimo jiné i herní panely umístěné na chodbách, stolní fotbálky a spoustu dalších pohybových aktivit. Rádi se účastní turnajů pořádaných pro žáky speciálních škol, kde bojují o medaile ve florbalu, fotbalu, ale i např. v plavání. Během školního roku se účastníme různých divadelních představení, navštěvujeme edukační programy v trutnovském Muzeu a sportujeme ve Středisku volného času v Trutnově.

Fotogalerie třídy