Zápis do 1. třídy 21/22

Termín zápisu - příjem on-line žádostí o přijetí

 • 19. až 30. dubna 2021

Postup online zápisu

 1. Na webových stránkách naší školy klikněte na odkaz "Zapsat dítě online" (zpřístupněné od 19. - 30. 4. 2021)
 2. Pečlivě vyplňte formulář, který se Vám zobrazí - osobní a kontaktní údaje Vašeho dítěte i Vaše + souhlas se zpracováním těchto údajů.

V případě přijetí Vašeho dítěte budou tyto osobní údaje přesunuty do matriky školy, a to po dobu plnění povinné školní docházky Vašeho dítěte na naší škole, pokud platná legislativa nestanoví jinak. V případě nepřijetí nebo odkladu školní docházky Vašeho dítěte budou osobní údaje bezprostředně po ukončení zápisu do 1. tříd vymazány.

 1. Dokončete registraci.
 2. Na Vámi uvedený e-mail Vám přijde předvyplněná žádost o přijetí k povinné školní docházce ve formátu PDF a registrační číslo uchazeče (přidělené Vašemu dítěti).
 • Podmínkou přijetí dítěte je doporučující vyjádření speciálně pedagogického centra (SPC), které přiloží zákonný zástupce k žádosti.
 1. Žádost doručte do školy, a to některým z následujících způsobů:
 • datovou schránkou -> datová schránka školy: hfspeph,
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail) -> e-mail školy: hladka@mzpstrutnov.cz,
 • vytiskněte, podepište a vhoďte v obálce do schránky u hlavního vchodu školy,
 • vytiskněte, podepište a odešlete poštou na adresu školy: MŠ, ZŠ a PrŠ Trutnov, Horská 160, 541 02 Trutnov.

Alternativní postup k online zápisu

Pokud nemůžete podat žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce elektronicky, bude pro vás v termínu zápisu připravena následující náhradní možnost:

 1. Dostavte se k hlavní budově školy v době úředních hodin: pondělí - čtvrtek 8.00-12.00 h.
 2. Zazvoňte na zvonek označený "Kancelář".
 3. Budete vpuštěni za první dveře školy, kde bude na stolku připravena vytištěná žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce, propiska a obálka.
 4. Žádost vyplňte, vložte do obálky a vhoďte do schránky na budově školy (vedle hlavního vchodu).

V případě přijetí Vašeho dítěte budou tyto osobní údaje přesunuty do matriky školy, a to po dobu plnění povinné školní docházky Vašeho dítěte na naší škole, pokud platná legislativa nestanoví jinak. V případě nepřijetí nebo odkladu školní docházky Vašeho dítěte budou osobní údaje bezprostředně po ukončení zápisu do 1. tříd vymazány.

Jak postupovat po zápisu

Na základě podané žádosti o přijetí dítěte k povinné školní docházce bude každému dítěti přiděleno registrační číslo. Další informace k přijetí odešleme na e-mail Vámi uvedený v přihlášce.

Kritéria přijetí

K plnění povinné školní docházky ve školním roce 2021/22 přijmeme všechny děti, jejichž zákonní zástupci splní zákonné podmínky přijetí.

Věk dítěte

K plnění povinné školní docházky ve školním roce 2021/22 jsou přijímány děti narozené do 31. 8. 2015. Zapsány musí být i děti, které měly odklad školní docházky (zákonní zástupci musí podat žádost o přijetí).

Podmínkou přijetí dítěte je doporučující vyjádření speciálně pedagogického centra (SPC), které přiloží zákonný zástupce k žádosti.

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na úřední desce školy a na webových stránkách školy: www.mzpstrutnov.cz. Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 6. 5. 2021.

O přijetí každého dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci mohou ale požádat o jeho vydání, popřípadě nahlédnout do spisu dítěte, a to dne 5. 5. 2021 v době od 8.00 do 10.00 hodin, v kanceláři školy.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Odklad školní docházky

Rodiče, kteří budou žádat o odklad školní docházky, prosíme, aby žádost odevzdali základní škole nejpozději do 30. 4. 2021, a to včetně těchto příloh:

 • ­­­­­­doporučujícího posouzení příslušného speciálně pedagogického centra,
 • doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Na základě těchto dokladů následně obdržíte rozhodnutí o odkladu.

Jak postupovat v případě žádosti o odklad školní docházky:

 1. Na webových stánkách naší školy klikněte na odkaz "Zapsat dítě online" (zpřístupněné od 19. 4. - 30. 4. 2021)
 2. Pečlivě vyplňte formulář, který se Vám zobrazí - osobní a kontaktní údaje Vašeho dítěte i Vaše + souhlas se zpracováním těchto údajů. Zároveň ve formuláři uveďte, že žádáte o odklad povinné školní docházky (zatržítko - Budeme pro dítě žádat odklad).

V případě přijetí Vašeho dítěte budou tyto osobní údaje přesunuty do matriky školy, a to po dobu plnění povinné školní docházky Vašeho dítěte na naší škole, pokud platná legislativa nestanoví jinak. V případě nepřijetí nebo odkladu školní docházky Vašeho dítěte budou osobní údaje bezprostředně po ukončení zápisu do 1. tříd vymazány.

 1. Dokončete registraci.
 2. Na Vámi uvedený e-mail Vám přijde předvyplněná žádost o odklad povinné školní docházky ve formátu pdf a registrační číslo uchazeče (přidělené Vašemu dítěti).
 3. V žádosti prosím doplňte místo trvalého pobytu, adresu pro doručování a své datum narození.
 4. Žádost doručte do školy (včetně příloh), a to některým z následujících způsobů:
  • datovou schránkou -> datová schránka školy: hfspeph,
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail) -> e-mail školy: hladka@mzpstrutnov.cz,
  • vytiskněte, podepište a vhoďte v obálce do schránky u hlavního vchodu školy,
  • vytiskněte, podepište a odešlete poštou na adresu školy: MŠ, ZŠ a PrŠ Trutnov, Horská 160, 541 02 Trutnov.

Pokud nemůžete podat žádost o odklad školní docházky elektronicky, bude pro vás v termínu zápisu připravena následující náhradní možnost:

 1. Dostavte se k hlavní budově školy v době úředních hodin: pondělí - čtvrtek 8.00-12.00 h.
 2. Zazvoňte na zvonek označený "Kancelář".
 3. Budete vpuštěni za první dveře školy, kde bude na stolku připravena vytištěná žádost o odklad školní docházky, propiska a obálka.
 4. Žádost vyplňte (všechny osobní a kontaktní údaje), vložte včetně obou příloh (viz výše) do obálky a vhoďte do schránky na budově školy (vedle hlavního vchodu).

Doplňující informace

V případě dotazů kontaktujte zástupkyni ředitele Mgr. Karin Hladkou

na e-mail: hladka@mzpstrutnov.cz, ve zprávě případně uveďte své telefonní číslo, aby Vás mohla telefonicky kontaktovat a informovat.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se, až se budeme moci osobně setkat s Vámi a Vašimi dětmi.

Zápis do 1. třídy 2021/2022