Zápis do Mateřské školy 2021/2021

"ZAPSAT DÍTĚ ONLINE DO MŠ"

- od 2. - 16. 5. 2021


Termín zápisu - příjem on-line žádostí o přijetí

  • 2. května - 16. května 2021

Postup online zápisu

V případě přijetí Vašeho dítěte budou tyto osobní údaje přesunuty do matriky mateřské školy, a to po dobu plnění předškolní docházky Vašeho dítěte na naší škole, pokud platná legislativa nestanoví jinak. V případě nepřijetí Vašeho dítěte budou osobní údaje bezprostředně vymazány.

Alternativní postup k online zápisu

Pokud nemůžete podat žádost o přijetí dítěte k docházce do mateřské školy elektronicky, bude pro vás v termínu zápisu připravena následující náhradní možnost:

V případě přijetí Vašeho dítěte budou tyto osobní údaje přesunuty do matriky mateřské školy, a to po dobu plnění docházky Vašeho dítěte v mateřské škole, pokud platná legislativa nestanoví jinak. V případě nepřijetí Vašeho dítěte budou osobní údaje bezprostředně po ukončení zápisu vymazány.

Jak postupovat po zápisu

Na základě podané žádosti o přijetí dítěte k docházce do mateřské školy bude každému dítěti přiděleno registrační číslo. Další informace k přijetí odešleme na e-mail Vámi uvedený v přihlášce.

Kritéria přijetí

Do MŠ ve školním roce 2021/22 přijmeme všechny děti, jejichž zákonní zástupci splní zákonné podmínky přijetí.

  • podmínkou přijetí dítěte je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, které přiloží zákonný zástupce k žádosti.
  • povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2021 pěti let.
  • pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem
  • doložení řádného očkování dítěte - v současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
  1. prohlásí, že je dítě řádně očkované
  2. doloží kopii očkovacího průkazu dálkovým způsobem

Věk dítěte

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.

Podmínkou přijetí dítěte je doporučující vyjádření speciálně pedagogického centra (SPC), které přiloží zákonný zástupce k žádosti. 

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na úřední desce školy a na webových stránkách školy: www.mzpstrutnov.cz. Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 21. 5. 2021.

O přijetí každého dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte v mateřské škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci mohou ale požádat o jeho vydání, popřípadě nahlédnout do spisu dítěte, a to dne 20. 5. 2021 v době od 8.00 do 10.00 hodin, v kanceláři školy.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Doplňující informace

V případě dotazů kontaktujte zástupkyni ředitele Mgr. Karin Hladkou na e-mail: hladka@mzpstrutnov.cz, ve zprávě případně uveďte své telefonní číslo, aby Vás mohla telefonicky kontaktovat a informovat.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se, až se budeme moci osobně setkat s Vámi a Vašimi dětmi.


Zápis MŠ 2021/2022