Třídíme odpady s Tonda obaly

01.02.2023

     Ve středu 1.2.2023 v naší škole proběhl vzdělávací program s environmentální tematikou Tonda Obal na cestách, který žákům pomohl zvýšit povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu. Interaktivní beseda spojená s hrou žáky zajímavou formou podnítila k podpoře vědomí odpovědnosti za životní prostředí.  

https://1url.cz/qrSEG