Svatý Mikuláš - projekt s kamarády z Polska

06.12.2019

     Dne 6. prosince se děti naší školy zúčastnily setkání s polskými dětmi ze školy v Kamenné Hoře v rámci projektu: "Společně poznáváme naše regiony". Důvodem setkání byl svátek sv. Mikuláše a společné vyrábění vánočních předmětů. 

     Po příjezdu si děti z Polska vylosovaly svou barvičku a byly rozděleny do čtyř skupin. Každá skupinka dostala vánoční stromeček, který měla za úkol krásně ozdobit. Stromečky se opravdu moc povedly a ve škole navodily úžasnou vánoční atmosféru, která nás provázela celým adventem. Po té skupinky dětí procházely školou a v každé třídě si mohly zhotovit nějaký vánoční výrobek, který si odnesly domů na památku.

     Po svačince jsme už všichni netrpělivě očekávali příchod Mikuláše, ale ten stále nepřicházel. Začali jsme ho tedy přivolávat písničkami a básničkami, které jsme se naučili. Konečně nastala očekávaná chvíle a do učebny Eko vkročil nejen Mikuláš, ale také hrozivý čert a krásní dva andělé. Děti si odnesly nejen milé dárečky, ale také mnoho krásných zážitků ze stráveného dopoledne se svými polskými kamarády.