Startují Šablony I

21.09.2023

     Naše speciální škola v Trutnově je zapojena do Operačního programu Jan Amos Komenský, díky kterému získáme prostředky na projektové dny a pomůcky. O dalším průběhu tohoto programu vás budeme postupně informovat.