Soutěž s hasiči

05.06.2023

     Žáci naší školy se v jarních měsících zúčastnili výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 2023 pořádané Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezka. Někteří z nich se úspěšně umístili na předních příčkách okresního a krajského kola. Všem oceněným srdečně blahopřejeme!