Preventivní program Shelter

19.10.2022

     Ve dnech 17., 18. a 19.10. navštívily naši školu pracovnice z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež SHELTER RIAPS a seznámily žáky ze ZŠ se zajímavými informacemi z oblasti kyberšikany, šikany a prosociálního chování. Preventivní lekce byly vedeny zážitkovou a prožitkovou formou a umožnily dětem zapojit se aktivně do průběhu vzdělávacích seminářů.