Návštěva knihovny

14.03.2023

     Žáci tř. II. ze speciální školy v Trutnově navštívili Městskou knihovnu v HSM. Paní knihovnice je seznámila s tím, jak a podle čeho se knížky v knihovně vyhledávají, a žáci si to hned sami vyzkoušeli. Potom si mohli na chvíli půjčit knihu podle vlastního výběru, číst si nebo si z ní prohlížet obrázky, kdo chtěl, mohl si složit puzzle. Návštěva knihovny se žákům líbila.