ICT ve výuce

06.04.2022

     Žáci tříd II. a III. absolvují výuku v rámci projektu "Šablony III - Zvýšení a zlepšení kvality výuky na MŠ, ZŠ a PŠ Trutnov", zaměřenou na využívání ICT ve výuce. Žáci pracují s tablety, které škola v rámci tohoto projektu zakoupila, a procvičují na nich pomocí různých výukových webových stránek nebo aplikací učivo různých předmětů. Seznamují se tak s tím, jak ke svému učení využívat moderní technologie a jak s nimi pracovat.