Den Země 21. 4. 2021

22.04.2021

     Letošní Den Země, který si připomínáme dne 22. dubna, oslavili žáci naší školy jinak, než jen ve výukových lavicích. Výuku ve třídách nahradili prací v přírodě, a to úklidem veřejného prostoru v okolí školy. Zapojili se tak do celorepublikové aktivity "Ukliďme svět", jejímž jádrem je úklid svého okolí. Žáci nejen pečlivě sesbírali nalezené odpadky, ale také je poctivě vytřídili podle různých druhů odpadu. Všem zúčastněným žákům a učitelům patří velký dík za práci, kterou prospěli nejen svému okolí, ale i všem, kteří nejsou lhostejní k prostoru, ve kterém společně žijeme. 

Fotky z akce si můžete prohlédnout ZDE: