Den Země 2024

23.04.2024

     Také letošní Den Země oslavili žáci úklidem veřejného prostoru v blízkém okolí školy. Zapojili se tak opět do celorepublikové aktivity "Ukliďme svět". Žáci pečlivě sesbírali nalezené odpadky a poctivě je vytřídili podle různých druhů odpadu. Všem zúčastněným přinesla akce nejen pocit z dobře odvedené práce, ale především kladný vztah a odpovědnost k životnímu prostředí v naší lokalitě.

Fotografie k akci: https://1url.cz/3uyl0