Den Země 2023

23.04.2023

     Letošní Den Země oslavili žáci naší školy úklidem veřejného prostoru v blízkém okolí školy. Aktivně se tak zapojili do celorepublikové akce "Ukliďme svět". Sesbíraný odpad také poctivě vytřídili podle různých druhů odpadu. Všem zúčastněným žákům a učitelům patří velký dík za práci, kterou prospěli nejen svému okolí, ale i všem, kteří nejsou lhostejní k prostoru, ve kterém společně žijeme.

Fotogalerie za akce ZDE.