Základní informace

Informace o škole

Název: Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov

Sídlo: 541 02 Trutnov, Horská 160

IČ: 70841179

Číslo účtu: 86-0208150227/0100

Právní forma: příspěvková organizace (dále jen "organizace")

Zřizovatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245,

500 03 Hradec Králové

Kontakty: telefon kancelář: 499 733 386 mobil: 732 457 024

školní družina a školní jídelna: 499 733 901

fax: 499 733 386

E-mail (obecná adresa): mzps.trutnov@volny.cz

Internetové stránky: https://www.mzpstrutnov.cz

ID datové schránky: hfspeph

Organizace školního roku 2021/2022

Zahájení: středa 1. září 2021

Konec 1. pololetí: pondělí 31. ledna 2022

Konec 2. pololetí: čtvrtek 30. června 2022

Zahájení dalšího školního roku: čtvrtek 1. září 2022

Prázdniny a svátky v rámci školního roku

Den české státnosti

úterý 28. září 2021

Podzimní prázdniny a Den vzniku samostatného československého státu

středa 27. - neděle 31. října 2021

Den boje za svobodu a demokracii

středa 17. listopadu 2021

Vánoční prázdniny

čtvrtek 23. prosince 2021 - neděle 2. ledna 2022, vyučování začíná v pondělí 3. ledna 2022

Pololetní prázdniny

pátek 4. února 2022

Jarní prázdniny

26. 2. - 6. 3. 2022

Velikonoční prázdniny + Velikonoční pondělí

čtvrtek 14. a pátek 15. dubna, pondělí 18. dubna 2022

Svátek práce

neděle 1. května 2022

Den vítězství

neděle 8. května 2022

Hlavní prázdniny

pátek 1. července až středa 31. srpna 2022Schůzky SRPDŠ

Úterý - 14 9. 2021   

Úterý - 23. 11. 2021Hodiny a přestávky

Dopolední vyučování:

1. hodina 7,55 - 8,40    přestávka 8,40 - 8,50

2. hodina 8,50 - 9,30  přestávka 9,35 - 10,00

3. hodina 10,00 - 10,45 přestávka 10,45 - 10,55

4. hodina 10,55 - 11,40  přestávka 11,40 - 11,50

5. hodina 11,50 - 12,35  přestávka 12,35 - 12,45

6. hodina 12,45 - 13,30

Odpolední vyučování:

7. hodina 14,00 - 14,45 (vyhl.256/2012 čl.1, §1 odst.5)

8. hodina 14,50 - 15,35

Důležité dokumenty

Školní rok 2021/2022

počty žáků/kapacita

Mateřská škola 11/26

Základní škola 79-01-C/01 32/98

Základní škola speciální 79-09-B/01 27/52

Praktická škola jednoletá 78-62-C/01 8/14

Praktická škola dvouletá 78-62-C/02 4/28

Školní družina 24/35

Školní jídelna - výdejna kapacita: 100

Historie školy

Ředitelé školy

1947 - 1949     Marie Uhlířová

1949 - 1952     Jaroslav Svoboda

1953 - 1975     Jaroslav Rožec

1990 - 1998     Mgr. Zdena Kotková

1998 - dosud   Mgr. Jaromír Vašíček

Zvláštní škola Kalná Voda

1968 - 1970     Vlasta Kyralová

1970 - 1983     Karel Pazourek

Zvláštní škola Trutnov - Poříčí

1951 - 1953     Bohumír Kroupa

1953 - 1983     p. Netušil

1983 - 1985     Karel Pazourek

Založení školy je datováno rokem 1947, kdy pomocná škola s českým vyučovacím jazykem navázala na německou pomocnou školu. Ve škole bylo zařazeno čtyřicet žáků ve dvou třídách.

V letech 1953-1954 měla škola již 5 tříd, patronát nad zařízením převzala nemocnice v Trutnově. Nárůst dětí pokračoval, ve školním roce 1960 - 1961 dosáhl počtu 96 žáků. V roce 1960 byla škola druhou v republice, která měla pionýrskou organizaci pro děti s vadným duševním vývojem.

Značné úsilí se věnovalo častým opravám budovy.

V letech 1970-2000 se počet žáků pohyboval mezi 100-150 a došlo k několika přestěhováním školy v rámci města.

V posledních čtrnácti letech jsou vzděláváni žáci s mentálním postižením a žáci s lékařskou diagnózou autismus na dvou typech škol- základní škola praktická a základní škola speciální.

V roce 2000 se škola stala příspěvkovou organizací. Od 1. 10. 2001 je zřizovatelem školy Královéhradecký kraj. Datum 1. 1. 2006 je pro školu dalším mezníkem-mění se název školy-stává se Speciální základní školou (podle školského zákona č. 561/2004 Sb.).

K další změně dochází 1. 1. 2008, kdy je škola sloučena se základní školou a mateřskou školou při nemocnici. Od tohoto data je také nový název školy - Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov.

Od září 2010 se součástí školy stala i mateřská škola, která zajišťuje předškolní vzdělávání dětí se zdravotním postižením a logopedickými vadami.

Další součástí školy se v září 2012 stala Praktická škola. Jejím úkolem je střední vzdělávání a navazuje na základní školu speciální.

Z ředitelů školy jmenujme Jaroslava Svobodu, Bohumila Kroupu, Jaroslava Rožce a Zdenu Kotkovou.

Škola byla vždy nedílnou součástí vzdělávacího systému v Trutnově.

Projekty