Hygienická opatření Covid - 19

Vážení rodiče,

nový školní rok je za dveřmi a proto bychom Vás rádi seznámili s opatřeními, která budou ve škole zavedena z důvodu situace s šířením Covid-19. Prosíme, abyste měli na paměti, že musíme vycházet z manuálů a doporučení MŠMT. Chápeme, že některá opatření jsou nestandardní, ale je potřeba současnou situaci vnímat jako mimořádnou. Snažíme se nastavit hygienická pravidla tak, abychom co nejméně ovlivnili běžný chod školy, ale některým změnám se nevyhneme. V příloze přikládám celý manuál. Nejdůležitější body jsou tyto.

 INFORMACE PRO RODIČE

USTANOVENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

• ZÁKAZ VSTUPU OSOB S PŘÍZNAKY INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (ZVÝŠENÁ TEPLOTA, HOREČKA , KAŠEL, RÝMA, DUŠNOST, BOLEST V KRKU, BOLEST HLAVY apod.).

• POKUD VZNIKNE PODEZŘENÍ NA INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ DÍTĚTE, NEBUDE DÍTĚTI UMOŽNĚN VSTUP DO ŠKOLY.

• ŠKOLA NEMÁ POVINNOST AKTIVNĚ ZJIŠŤOVAT U JEDNOTLIVÝCH ŽÁKŮ PŘÍZNAKY INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ. ZA ZDRAVOTNÍ STAV DÍTĚTE JSOU ZODPOVĚDNÍ JEHO ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI.

• VSTUP RODIČŮ DO ŠKOL JE POVOLEN POUZE NA NEZBYTNĚ NUTNOU DOBU (POUZE PŘEDÁNÍ ČI PŘEVZETÍ DÍTĚTE). SCHŮZKY S VYUČUJÍCÍMI POUZE PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ.

• POKUD SE U DÍTĚTE VYSKYTNOU PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ V PRŮBĚHU JEHO POBYTU VE ŠKOLE, JSOU RODIČI POVINNI BEZODKLADNĚ DÍTĚ VYZVEDNOUT A KONTAKTOVAT OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE

• POKUD DÍTĚ TRPÍ CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM DÝCHACÍCH CEST (např. ALERGICKÉ ONEMOCNĚNÍ), JE MU UMOŽNĚN VSTUP DO ŠKOLY POUZE PROKÁŽE-LI TUTO SKUTEČNOST DOKLADEM OD SVÉHO LÉKAŘE.

• POUŽÍVEJTE DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY UMÍSTĚNÉ VE VSTUPNÍM PROSTORU ŠKOLY.

Děkujeme za pochopení.

vedení školy