eTwinning projekt

Digi světa se nebojíme, včelky rychle oživíme 

Projekt je určen dětem ve věku 3-6 let z MŠ a žákům ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami ve věku 6-12 let. Projekt je zaměřen na rozvoj rozumových schopností žáků a dětí za pomoci využití BEE-BOT včelek a podpory různých IT aplikací. Téma je včleněno do vzdělávacího tematického plánu. Realizace a aktivity akceptují schopnosti žáků. Naučíme se spolupracovat v týmu i pracovat individuálně, tolerovat a akceptovat práci spolužáků. Komunikace bude v českém jazyce.


CÍLE

1. Podpora a prohloubení IT dovedností za pomoci různých aplikací a technologií. Poznávání zajímavých míst partnerských měst. 2.Obohatit vědomosti zajímavými způsoby o nové poznatky. 3. Plně využít všechny možnosti ICT, knihy, fotografie, různé předměty v okolí. 4. Rozvíjet jazykovou a komunikační oblast , rozvíjet rozumovou a smyslovou oblast. 5. Rozvíjet kognitivní oblast smyslovými podněty. 6. Spolupracovat ve skupině i jednotlivě při plnění jednotlivých úloh.

POSTUP PRÁCE

1. společné logo
2. aktivity podporující seznámení s partnerskými městy
3. společný výstup

OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY

Podložka pro Bee Bot se zajímavými místy Havl. Brod a Trutnova.

KDO JSME?


Bětka

- ráda zpívá, tančí a maluje

Denis

- rád si hraje s Legem a kuchyňkou

Péťa - přeborník na Bee-boty a matematiku

Nicol

- šikovná předškolačka

Terezka

- nejraději si posílá auta nebo si prohlíží knížky


Jiřík

- velký tanečník


Stázka

- malířka a výtvarniceMichal

- pořádkumilovný, veselý


Týnka

- ráda kreslí, hraje hry

Antonio

- rád sportuje a hraje hry

Natálka

- ráda si kreslí a hraje si

Láďa

- zbožňuje přehrabávání hrášku a pěny na holení


Deniska

- ráda si zpívá a chodí si hrát ven

Santiago

- rád hraje míčové hry a vyrábí