Posouzení školní zralosti

Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky

Nabízíme standardizovaný test:

Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky (Signály SPU na počátku školní docházky)

  • seznámení s možnými riziky vzdělávání na počátku školní docházky, možnosti diagnostiky a speciální péče;
  • školní zralost - kdy je dítě zralé pro vstup do 1. třídy;
  • vývojová rizika a projevy nezralosti, dílčích oslabení a specifických poruch učení a chování.

Test laterality

Naše škola nabízí standardizovaný TEST LATERALITY (Z. Matějček, Z. Žlab). Test se používá k určení laterální preference a dominance ruky, nohy, oka či ucha, tzn. zda je dítě pravák / levák, popř. zda obě strany využívá stejně (ambidextrie). Provádí ho školní logoped a celý test trvá i s vyhodnocením 20 minut.

  • Test na zjišťování laterální preference a dominance ruky, nohy, oka, pro děti i dospělé
  • děti s odkladem školní docházky, leváci, děti se zkříženou lateralitou;
  • cvičení prostorové a pravo - levé orientace, časová posloupnost;

Objednání

- test laterality a rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky je pro žáky nebo budoucí žáky naší školy zcela zdarma

- objednat se můžete u vedení školy nebo třídního učitele 

- testy provádí Mgr. Pavla Chmelařová

Diagnostika fonematického sluchu

Sluch je vedle zrakového vnímání druhým nejdůležitějším prostředkem komunikace. Sluch ovlivňuje rozvoj řeči a s úrovní řeči je neodmyslitelně svázán rozvoj myšlení. Oslabená schopnost sluchového rozlišování může ovlivňovat samotný proces učení.

Správná fonematická diferenciace (neboli sluchové rozlišování) je základem k úspěšné logopedické péči, proto je velmi nutné se jí v dostatečné míře věnovat.

Nově nabízíme diagnostiku fonematického sluchu a to konkrétně:

* Hodnocení fonematického sluchu u předškolních dětí (standardizovaný test). Jedná se o obrázkový test určený k vyšetření fonematického slyšení (tj. rozlišování distinktivních rysů hlásek). Obsahuje sadu 60 karet se dvěma obrázky a slouží současně i k nácviku (následné logopedické intervenci).

* Zkouška sluchového rozlišování podle Wepmana a Matějčka. Ve vlastní zkoušce logoped předříkává dvojice bezesmyslných slov a dítě má za úkol ohlásit, byla-li obě slova stejná, nebo se od sebe lišila.

Vlastní testy trvají cca 20 minut a vyhodnocení je možné ihned po jejich provedení.