Posouzení školní zralosti

Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky

Nabízíme standardizovaný test:

Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky (Signály SPU na počátku školní docházky)

  • seznámení s možnými riziky vzdělávání na počátku školní docházky, možnosti diagnostiky a speciální péče;
  • školní zralost - kdy je dítě zralé pro vstup do 1. třídy;
  • vývojová rizika a projevy nezralosti, dílčích oslabení a specifických poruch učení a chování.

Test laterality

Naše škola nabízí standardizovaný TEST LATERALITY (Z. Matějček, Z. Žlab). Test se používá k určení laterální preference a dominance ruky, nohy, oka či ucha, tzn. zda je dítě pravák / levák, popř. zda obě strany využívá stejně (ambidextrie). Provádí ho školní logoped a celý test trvá i s vyhodnocením 20 minut.

  • Test na zjišťování laterální preference a dominance ruky, nohy, oka, pro děti i dospělé
  • děti s odkladem školní docházky, leváci, děti se zkříženou lateralitou;
  • cvičení prostorové a pravo - levé orientace, časová posloupnost;

Objednání

- test laterality a rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky je pro žáky nebo budoucí žáky naší školy zcela zdarma

- objednat se můžete u vedení školy nebo třídního učitele 

- testy provádí Mgr. Pavla Chmelařová