Covid-19

Od 8. 6. 2021 bude probíhat výuka bez roušek (jak učitelé, tak žáci). O přestávkách a ve společných prostorách povinnost roušek zůstává. 


Od pondělí 24 . 5. 2021 se nemusí testovat žáci a zaměstnanci, kteří jsou 3 týdny po 1. dávce očkování (nutné doložit očkovací kartičkou - potvrzení) nebo prodělali Covid-19 a neuplynulo 180 dní od nákazy. Nutné potvrzení. Doložená a platná potvrzení stále platí a budou automaticky prodloužena na 180 dnů.


Od pondělí 17. 5. 2021 budou všechna oddělení školní družiny fungovat v běžném režimu jako v září. ŠD 1 v budově školy vedle tělocvičny, ŠD 2 a ŠD 3 vedle jídelny. V ŠD je dovoleno setkávání žáků různých tříd. 


Vážení rodiče, 

od pondělí 10. 5. se žáci testují dle pokynů zřizovatele KHK RT-PCR testy. Podrobnější informace u třídních učitelek. 

  • Testování bude zajištěno metodou neinvazivních PCR testů ze slin pomocí tamponů a bezpečných odběrových souprav, po kterých nezůstává žádný biologický odpad.
  • Jde o velmi citlivé PCR testy (vyhodnocení probíhá v laboratoři), které jsou díky citlivosti, až o několik řádů vyšší než u antigenních testů. Dokáží odhalit i slabé virové nálože při začínající infekci několik dní před příznaky.

Děkujeme za spolupráci. Vedení školy

Informace ohledně testování žáků a otevření školy

- testovat se nemusí ten, kdo má 14 dní po druhé dávce vakcíny, a také ten, kdo prodělal Covid 19 ve lhůtě max. 90 dní od pozitivního testu ke dni testování - test je nutné předložit = potvrzení z nemocnice 

- pokud budou s testem (výtěrem z nosu) žákovi pomáhat rodiče, je nutné, aby při vstupu do budovy použili respirátor - NE roušku!!! Na nezbytnou dobu pro výtěr jim bude umožněn vstup do budovy. Na výsledek testu (15 min) počkají před školou nebo na parkovišti. Pedagogičtí pracovníci s výtěrem z nosu žákům nepomáhají - musí rodič nebo žák sám. Testovat se žáci budou ve svých třídách

- v případě nejasného výsledku testu (nepovedený test) je nutné tetování provést znovu

- vyjde-li test pozitivní, odchází žák domů (v pondělí pouze pozitivní žák, ve čtvrtek celá třída i s vyučujícím)

- nastoupí-li žák do školy v jiný než testovací den, bude test proveden individuálně v den příchodu

- ranní družina od úterý 13. 4. již ano, odpolední ŠD v bude v provozu celý týden. Žáci PrŠ z personálních a epidemiologických opatření budou až do odvolání bez ranní i odpolední ŠD.
- výuka dle platných rozvrhů (jako v únoru) HV - rytmizace, poslech, TV - vycházky. V platnosti zůstává také rozpis jídelny připravený tak, aby se nepotkávali žáci různých tříd. 


V pondělí od 12. 4. 2021 se vrací všechny děti a žáci v plném rozsahu za povinného testování 2x týdně do školy. Obědy mají žáci přihlášené, pokud Vaše dítě do školy nenastoupí, je potřeba si oběd odhlásit. Podrobné informace o průběhu testování Vám předáme během čtvrtečního odpoledne. Vážení rodiče,

po rozhodnutí vlády ze dne 26. 2. 2021 se přerušuje výuka na naší škole - MŠ, ZŠ, ZSŠ i PrŠ. Třídy přechází na distanční výuku. Kontaktovat Vás budou jednotliví vyučující.

O případných dalších změnách Vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení a hodně zdraví.

Mgr. Jaromír Vašíček, ředitel školy


Personální situace na naší škole se zlepšila, proto bude od středy 10. 2. obnoven provoz v běžném rozsahu.


Vážení rodiče,

informujeme vás o zhoršené epidemiologické situaci ve škole. Přes veškerá hygienická opatření dochází ke zvýšenému výskytu onemocnění Covid - 19. Pokud se pro příští dny rozhodnete nechat si svoje děti doma, oznamte to třídním učitelkám a odhlaste dětem oběd. Žáci však musí plnit zadané úkoly samostatně z domova, jako v případě nemoci. On-line výuka je pouze pro třídy v karanténě. Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví.

Vedení školy


Od 4. 1. pokračuje výuka ve stejném režimu jako před vánočními svátky. Děkujeme za spolupráci.


Od středy 18. 11. 2020 škola opět v provozu. 


Od pondělí 2. 11. 2020 zůstane ZŠ, ZŠS a PrŠ uzavřena. MŠ v provozu 7 - 11:30 h.

Přecházíme na distanční výuku. Aktuálně k 19. 10. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k zhoršující se epidemiologické situaci přijímáme další opatření pro ochranu zdraví vašich dětí. Žáci budou po dobu výuky pouze ve své třídě (případně v přírodě v okolí školy). Aby nedocházelo k setkávání žáků z různých tříd, pro období 19. 10 - 23. 10. se zkracuje výuka!!! ZŠS a tř. I. do 11:40 hod.Tř. II., III., PrŠ 1 a PrŠ 2 do 12:15 hod. Žáci zapsaní ve školní družině mohou jít po vyučování do ŠD podle svých oddělení, ale s velkou naléhavostí VÁS PROSÍME, pokud můžete, vyzvedávejte si své děti co nejdříve po konci vyučování!!! Snažíme se dělat vše pro ochranu vašich dětí, v ŠD dochází k nedodržování rozestupů a setkávání žáků různých tříd. Vážíme si vaší spolupráce!!!

S pozdravem a přáním pevného zdraví, vedení školy


Aktuálně k 9. 10. 2020

Vážní rodiče,

S radostí oznamujeme, že všechny třídy naší školy zůstávají otevřené!!!

Platí pro MŠ, ZŠ, ZŠS (1. i 2. stupeň) a PrŠ. Nadále platí zákaz zpěvu a tělocviku (mimo MŠ).

V úterý 13. 10. bude zkrácená výuka z technických důvodů. (kompletní rekonstrukce vstupních prostor do hlavní budovy).

MŠ - konec 11,30

ZŠS, tř. I. - konec výuky v 11 hodin

Tř. II., III., PrŠ 1 a PrŠ 2 - konec výuky v 11,40 hodin.

ŠD v provozu beze změny.

Ministerstvo školství také stanovilo na 26. a 27. 10. volné dny. Tím se prodlouží podzimní prázdniny a žáci budou doma od 24. 10. do 1. 11. 2020. Pokud se vydaná opatření dále nezmění, výuka začne 2. 11. 2020. Školní družina nebude v provozu.

MŠ bude v omezeném provozu 7,00 - 11,30 bez oběda (dopolední svačina bude).

Pozorně sledujte web a FB školy, o změnách vás budeme informovat!!!

I nadále platí povinnosti nošení roušek ve vnitřních prostorách. Toto opatření se netýká našich žáků. Rodiče a návštěvy školy tuto povinnost však mají. Děkujeme za pochopení. O případných změnách vás budeme informovat. Aktuálně od 1. 10. 2020

Zpěv a tělesná výchova - mimořádným opatřením místně příslušné krajské hygienické stanice se omezuje provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv ani sportovní činnost uvnitř i venku, vyloučeny však nejsou venkovní aktivity (např. procházky). Vzhledem k nařízením, prosíme o vhodné oblečení a obuv! Zákaz zpěvu a sportovní činnosti se netýká mateřských škol. Praktická škola jednoletá i Praktická škola dvouletá jsou v provozu i v době nouzového stavu - od 5. 10. 2020. Uzavření středních škol se jich netýká.


DOPORUČUJEME

edu.ceskatelevize.cz - rozcestník, ze kterého se dostanete ke spoustě výukových materiálů

decko.ceskatelevize.cz - zajímavosti a hry pro menší i větší děti

skolakov.eu - procvičování učiva zábavnou formou

www.detsky-web.cz - omalovánky, pohádky, audio pohádky

Cvičí celá rodina - videa s návody na cvičení

Logopedie online - logopedická poradna v Praze se skvělou logopedkou Mgr. Míšou Nesvadbovou.