Covid-19

Pro školní rok 2022/2023 nejsou zatím vydaná žádná opatření!


Aktuálně

Vážení rodiče, od 14. 3. 2022 se ruší plošně povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a to jak pro děti, žáky a studenty, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se v škole či školském zařízení. Nikdo tedy není povinen ve škole nebo školském zařízení nosit ochranný prostředek.

Od 14.3.2022 tedy platí, že 

• děti, žáci, studenti nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení v žádných případech bez ohledu na to, zda jsou usazeni, mají rozestupy apod.

• zaměstnanci nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení v žádných případech, bez ohledu na to, zda poskytují vzdělávání či nikoliv

• třetí osoby nemusí v žádných případech nosit ochranný prostředek

• pokud se v rámci vzdělávacích aktivit využije k přesunu dětí, žáků studentů a zaměstnanců prostředku veřejné dopravy, jsou všichni po dobu pobytu v prostředku veřejné dopravy povinni mít nasazen ochranný prostředek, nejedná-li se o osoby, které mají z této povinnosti výjimku

• pokud žáci nebo studenti konají praxi ve zdravotnických zařízeních nebo ve vybraných zařízeních sociálních služeb, kde je i po 14. 3. 2022 povinnost nosit ochranný prostředek, jsou tito žáci a studenti povinni dodržovat toto mimořádné opatření a v souladu s ním mít v těchto zařízeních nasazen ochranný prostředek.


Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí MŠMT a Ministerstva zdravotnictví posíláme základní změny covid opatření 

od 19. 2. 2022

- povinné testování žáků a zaměstnanců se již neprovádí

- ruší se povinnost školy informovat KHS o pozitivním testu žáka

- izolace se prodlužuje na 7 dnů a po této době může žák nastoupit do školy pouze pokud nejeví známky onemocnění

- i nadále platí, že děti a žáci s příznaky jakéhokoliv onemocnění (bolest hlavy, krku, zvracení apod.) zůstávají doma

- nastavení pravidel pro ochranu dýchacích cest se nemění

Děkujeme za pochopení. Vedení školy


Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví proběhne od 3. 1. 2022 ve školách testování na onemocnění Covid-19 - 2x týdně.

- Testovat se bude antigenními testy.

  • prosíme rodiče o zvýšenou pozornost při sledování zdravotního stavu dětí z důvodu velkého výskytu Covid 19 v populaci. 

Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu ve školách testování na onemocnění Covid-19.

- Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které probíhalo na začátku září s tím rozdílem, že se testovat bude pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není žák v pondělí přítomen).

- Testovat se bude antigenními testy.

- Testování není bariérové, proto pokud se žáci neprokáží OTN (očkování, prodělaná nemoc, test) mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nosit příslušnou ochranu úst a nosu.


13. 10. 2021     Prosíme rodiče o zvýšenou pozornost při sledování zdravotního stavu dětí z důvodu dvou výskytů Covid 19 mezi žáky. Po dokončení trasování a rozhodnutí Královéhradecké hygienické stanice nebyla karanténa nikomu nařízena, poslední kontakt mezi žáky byl již minulý týden. Děkujeme za spolupráci. Vedení školy


Od 8. 6. 2021 bude probíhat výuka bez roušek (jak učitelé, tak žáci). O přestávkách a ve společných prostorách povinnost roušek zůstává. 


Od pondělí 24 . 5. 2021 se nemusí testovat žáci a zaměstnanci, kteří jsou 3 týdny po 1. dávce očkování (nutné doložit očkovací kartičkou - potvrzení) nebo prodělali Covid-19 a neuplynulo 180 dní od nákazy. Nutné potvrzení. Doložená a platná potvrzení stále platí a budou automaticky prodloužena na 180 dnů.


Od pondělí 17. 5. 2021 budou všechna oddělení školní družiny fungovat v běžném režimu jako v září. ŠD 1 v budově školy vedle tělocvičny, ŠD 2 a ŠD 3 vedle jídelny. V ŠD je dovoleno setkávání žáků různých tříd. 


Vážení rodiče, 

od pondělí 10. 5. se žáci testují dle pokynů zřizovatele KHK RT-PCR testy. Podrobnější informace u třídních učitelek. 

  • Testování bude zajištěno metodou neinvazivních PCR testů ze slin pomocí tamponů a bezpečných odběrových souprav, po kterých nezůstává žádný biologický odpad.
  • Jde o velmi citlivé PCR testy (vyhodnocení probíhá v laboratoři), které jsou díky citlivosti, až o několik řádů vyšší než u antigenních testů. Dokáží odhalit i slabé virové nálože při začínající infekci několik dní před příznaky.

Děkujeme za spolupráci. Vedení školy

Informace ohledně testování žáků a otevření školy

- testovat se nemusí ten, kdo má 14 dní po druhé dávce vakcíny, a také ten, kdo prodělal Covid 19 ve lhůtě max. 90 dní od pozitivního testu ke dni testování - test je nutné předložit = potvrzení z nemocnice 

- pokud budou s testem (výtěrem z nosu) žákovi pomáhat rodiče, je nutné, aby při vstupu do budovy použili respirátor - NE roušku!!! Na nezbytnou dobu pro výtěr jim bude umožněn vstup do budovy. Na výsledek testu (15 min) počkají před školou nebo na parkovišti. Pedagogičtí pracovníci s výtěrem z nosu žákům nepomáhají - musí rodič nebo žák sám. Testovat se žáci budou ve svých třídách

- v případě nejasného výsledku testu (nepovedený test) je nutné tetování provést znovu

- vyjde-li test pozitivní, odchází žák domů (v pondělí pouze pozitivní žák, ve čtvrtek celá třída i s vyučujícím)

- nastoupí-li žák do školy v jiný než testovací den, bude test proveden individuálně v den příchodu

- ranní družina od úterý 13. 4. již ano, odpolední ŠD v bude v provozu celý týden. Žáci PrŠ z personálních a epidemiologických opatření budou až do odvolání bez ranní i odpolední ŠD.
- výuka dle platných rozvrhů (jako v únoru) HV - rytmizace, poslech, TV - vycházky. V platnosti zůstává také rozpis jídelny připravený tak, aby se nepotkávali žáci různých tříd. 


V pondělí od 12. 4. 2021 se vrací všechny děti a žáci v plném rozsahu za povinného testování 2x týdně do školy. Obědy mají žáci přihlášené, pokud Vaše dítě do školy nenastoupí, je potřeba si oběd odhlásit. Podrobné informace o průběhu testování Vám předáme během čtvrtečního odpoledne. Vážení rodiče,

po rozhodnutí vlády ze dne 26. 2. 2021 se přerušuje výuka na naší škole - MŠ, ZŠ, ZSŠ i PrŠ. Třídy přechází na distanční výuku. Kontaktovat Vás budou jednotliví vyučující.

O případných dalších změnách Vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení a hodně zdraví.

Mgr. Jaromír Vašíček, ředitel školy


Personální situace na naší škole se zlepšila, proto bude od středy 10. 2. obnoven provoz v běžném rozsahu.


Vážení rodiče,

informujeme vás o zhoršené epidemiologické situaci ve škole. Přes veškerá hygienická opatření dochází ke zvýšenému výskytu onemocnění Covid - 19. Pokud se pro příští dny rozhodnete nechat si svoje děti doma, oznamte to třídním učitelkám a odhlaste dětem oběd. Žáci však musí plnit zadané úkoly samostatně z domova, jako v případě nemoci. On-line výuka je pouze pro třídy v karanténě. Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví.

Vedení školy


Od 4. 1. pokračuje výuka ve stejném režimu jako před vánočními svátky. Děkujeme za spolupráci.


Od středy 18. 11. 2020 škola opět v provozu. 


Od pondělí 2. 11. 2020 zůstane ZŠ, ZŠS a PrŠ uzavřena. MŠ v provozu 7 - 11:30 h.

Přecházíme na distanční výuku. Aktuálně k 19. 10. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k zhoršující se epidemiologické situaci přijímáme další opatření pro ochranu zdraví vašich dětí. Žáci budou po dobu výuky pouze ve své třídě (případně v přírodě v okolí školy). Aby nedocházelo k setkávání žáků z různých tříd, pro období 19. 10 - 23. 10. se zkracuje výuka!!! ZŠS a tř. I. do 11:40 hod.Tř. II., III., PrŠ 1 a PrŠ 2 do 12:15 hod. Žáci zapsaní ve školní družině mohou jít po vyučování do ŠD podle svých oddělení, ale s velkou naléhavostí VÁS PROSÍME, pokud můžete, vyzvedávejte si své děti co nejdříve po konci vyučování!!! Snažíme se dělat vše pro ochranu vašich dětí, v ŠD dochází k nedodržování rozestupů a setkávání žáků různých tříd. Vážíme si vaší spolupráce!!!

S pozdravem a přáním pevného zdraví, vedení školy


Aktuálně k 9. 10. 2020

Vážní rodiče,

S radostí oznamujeme, že všechny třídy naší školy zůstávají otevřené!!!

Platí pro MŠ, ZŠ, ZŠS (1. i 2. stupeň) a PrŠ. Nadále platí zákaz zpěvu a tělocviku (mimo MŠ).

V úterý 13. 10. bude zkrácená výuka z technických důvodů. (kompletní rekonstrukce vstupních prostor do hlavní budovy).

MŠ - konec 11,30

ZŠS, tř. I. - konec výuky v 11 hodin

Tř. II., III., PrŠ 1 a PrŠ 2 - konec výuky v 11,40 hodin.

ŠD v provozu beze změny.

Ministerstvo školství také stanovilo na 26. a 27. 10. volné dny. Tím se prodlouží podzimní prázdniny a žáci budou doma od 24. 10. do 1. 11. 2020. Pokud se vydaná opatření dále nezmění, výuka začne 2. 11. 2020. Školní družina nebude v provozu.

MŠ bude v omezeném provozu 7,00 - 11,30 bez oběda (dopolední svačina bude).

Pozorně sledujte web a FB školy, o změnách vás budeme informovat!!!

I nadále platí povinnosti nošení roušek ve vnitřních prostorách. Toto opatření se netýká našich žáků. Rodiče a návštěvy školy tuto povinnost však mají. Děkujeme za pochopení. O případných změnách vás budeme informovat. Aktuálně od 1. 10. 2020

Zpěv a tělesná výchova - mimořádným opatřením místně příslušné krajské hygienické stanice se omezuje provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv ani sportovní činnost uvnitř i venku, vyloučeny však nejsou venkovní aktivity (např. procházky). Vzhledem k nařízením, prosíme o vhodné oblečení a obuv! Zákaz zpěvu a sportovní činnosti se netýká mateřských škol. Praktická škola jednoletá i Praktická škola dvouletá jsou v provozu i v době nouzového stavu - od 5. 10. 2020. Uzavření středních škol se jich netýká.


DOPORUČUJEME

edu.ceskatelevize.cz - rozcestník, ze kterého se dostanete ke spoustě výukových materiálů

decko.ceskatelevize.cz - zajímavosti a hry pro menší i větší děti

skolakov.eu - procvičování učiva zábavnou formou

www.detsky-web.cz - omalovánky, pohádky, audio pohádky

Cvičí celá rodina - videa s návody na cvičení

Logopedie online - logopedická poradna v Praze se skvělou logopedkou Mgr. Míšou Nesvadbovou.