Navigace
Toplist

TOPlist

Akce školy v červnu

 

1. 6. Dětský den
5. 6. Výlet S1 Janské Lázně
6. 6. Výlet ŠD2 - Mujchomůrka
7. 6. Taneční Akademie Trutnov
12. a 13. 6. MČR v cyklistice Račice
13. 6. Výlet S2 - Častolovice
14. 6. Zdravotnická soutěž
14. 6.  Výlet S7 - Janské Lázně
18. 6. Výlet tř. I - Chlumec n.C.
19. 6. Farmers Voletiny - S2,S4
19. 6. Letní olympiáda ŠD
22. 6. Školní akademie
25. 6. Celodenní akce ŠD1 a DDŠ Vrchlabí
29. 6. Závěr školního roku

 

Akce MŠ v červnu

 

 

 

1. 6.

Dětský den

4. 6. Canisterapie
15. 6. Opékání u Šimona na zahradě
19. 6.

Dílnička s rodiči

26. 6.

Školní výlet

29. 6.

Ukončení školního roku

 

 

 

 

Ověřená instituce
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov, Horská 160 - netfirmy.cz Speciální školy - netfirmy.cz
Hlavička

Autisté

Žáci s poruchami autistického spektra v naší škole

Pojem porucha autistického spektra v sobě zahrnuje různé typy autismu, např. dětský autismus, Aspergerův syndrom apod., s přítomností mentálního postižení nebo bez. Závažnost postižení je u každého jedince individuální. Lze říci, že každý jedinec s autismem je jedinečnou osobností. Autismus představuje závažnou vývojovou poruchu, pro níž je charakteristická narušená komunikace a schopnost vytvářet vztahy s lidmi, nutkavá touha po neměnnosti a další příznaky vážně postihující život jedince a jeho okolí. Žáci s autismem mívají často potíže s pozorností a organizací činností. Neschopnost soustředění brání člověku s autismem, aby se věnoval delší dobu jediné činnosti.

Pracujeme podle metody strukturovaného učení a procesuálních schémat, které žákům usnadňují orientaci v čase. Dále pracujeme s motivací a vizualizací. Základním předpokladem při práci je střídání krátkodobých činností. V každé třídě je přítomen pedagog vzdělaný v problematice autismu a asistent pedagoga.

V naší škole se problematice autismu věnujeme již 17 let. Pedagogové jsou pravidelně školeni v problematice autismu a sledují nenovější trendy.