Třída III

8., 9. ročník

Třídní učitelka: Mgr. Martina Tučková

Celkem: 11 žáků (7 chlapců, 4 dívky)

Žáci mají příležitost po celou dobu docházky na druhém stupni rozvíjet své zájmy, vyzkoušet celou řadu aktivit a pracovat dle svých možností a schopností. Stávající školní vzdělávací program je maximálně přizpůsoben vzdělávacím potřebám našich žáků. V 8. a 9. ročníku žákům a jejich rodičům průběžně poskytujeme informace o tom, jak postupovat při volbě školy pro následné studium jejich dětí a jak úspěšně zvládnout přijímací řízení na dané odborné učiliště. 

Fotogalerie třídy