Třída II

5., 6. ročník

Třídní učitelka: Mgr. Alena Nepimachová

Asistentka pedagoga: Miroslava Veselá, Dis., Lenka Kopsová, DiS.

Celkem 7 žáků (5chlapců a 2 dívky)

Třída se nachází v 1. patře školy. Místnost je oranžově vymalovaná, což třídu opticky rozsvěcuje a pozitivně ovlivňuje atmosféru třídy. Třída je vybavená jednomístnými nastavitelnými lavicemi, skříňkami s didaktickými pomůckami a stavebnicemi, přihrádkami pro ukládání pomůcek na Vv, Pč a Tv, moderními tablety a počítačem s výukovými programy a s připojením k internetu. O přestávkách a při hodinách u skupinových činností využívají děti koberec v zadní části třídy. 

Žáci jsou vzděláváni s ohledem na své individuální schopnosti a ve třídě je jim k dispozici asistentka pedagoga. 

Fotogalerie třídy