Třída II

5., 6., 7. ročník

Třídní učitelka: Mgr. Alena Nepimachová

Asistentka pedagoga: Lada Raabe Viková

     Třída II. se nachází v 1. patře školy. Je vybavená jednomístnými nastavitelnými lavicemi, bílou tabulí s fixy, skříňkami s didaktickými pomůckami a stavebnicemi, přihrádkami pro ukládání pomůcek na Vv, Pč a Tv, stolním počítačem a tablety s výukovými programy a s připojením k internetu, které aktivně využíváme při výuce. O přestávkách a při hodinách u skupinových činností využívají děti koberec v zadní části třídy. Kromě kmenové třídy využíváme v rámci výuky i všechny odborné učebny na škole. Žáci jsou vzděláváni s ohledem na své individuální schopnosti a ve třídě je jim k dispozici asistentka pedagoga. 

Fotogalerie třídy