Třída II

- 4., 5. ročník

Třídní učitelka: Bc. Alena Nepimachová

Asistentka pedagoga: Miroslava Veselá, Dis.

Celkem 11 žáků (7 chlapců a 4 dívky)

Třída se nachází v 1. patře školy. Je zařízena jednomístnými nastavitelnými lavicemi, skříňkami s didaktickými pomůckami a stavebnicemi, přihrádkami pro ukládání pomůcek na Vv, Pč a Tv, počítačem s připojením k internetu a s výukovými programy, tabletem. Ve třídě je nainstalována nová moderní bílá magnetická tabule s fixy. O přestávkách a při hodinách u skupinových činností využívají děti koberec v zadní části třídy.

Fotogalerie třídy