Třída I

Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kábrtová

Asistentka pedagoga: Lucie Mostecká

1. - 5. ročník

Celkem nás je 13 žáků

Naše třída se nachází ve 2. patře naší školy. Celý rok využíváme moderního vybavení, které je nám plně k dispozici. Nejraději pracujeme ve skupinkách a společně objevujeme nové a zajímavé věci. Zaměřujeme se na rozvoj pohybových dovedností, jemné a hrubé motoriky a na zdokonalování komunikačních dovedností. Součástí vzdělávání jsou i činnosti rozvíjející děti po stránce hudební a výtvarné. Využíváme mnoho hudebních nástrojů a pracujeme ve výtvarné dílně. Na děti je působeno s ohledem na jejich individuální zvláštnosti a speciální potřeby. Hlavní činností dětí zůstává hra, která nás provází celým dnem, prolíná se ve všech předmětech a je jí věnována mimořádná pozornost. Pedagogickou činnost zajišťuje třídní učitelka a asistentka, která se dětem plně věnuje i o přestávkách.

Fotogalerie třídy