Třída I

Třídní učitelka: Mgr. Danuše Kábrtová

Asistentka pedagoga: Daniela Trejbalová

1. ročník - 2 žáci

2. ročník - 4 žáci

3. ročník - 4 žáci

Celkem nás je 10 dětí, z toho 7 chlapců a 3 dívky.

Naše krásná třída se nachází ve 2. patře školy. Máme zde moderní vybavení s nastavitelnými lavicemi a praktickým nábytkem, vhodným pro všechny děti. Využíváme také tabuli pro grafomotoriku, počítače, tablety a spoustu tematických her na volný čas. Do výuky zařazujeme mnoho rozmanitých pomůcek, které jsou ve třídě plně k dispozici. Relaxujeme v plně certifikované terapeutické místnost Snoezelen, která se nachází v přízemí školy. Účastníme se různých kulturních a sportovních akcí, letos nás čeká opět výuka plavání. Rádi zpíváme, hrajeme na hudební nástroje, posloucháme hudbu, hrajeme si a při tom se i učíme. Všichni se každý den těšíme na strávený čas v naší třídě.

Fotogalerie třídy