Požární ochrana očima dětí

     Na jaře letošního roku se naše škola opět zúčastnila výtvarné soutěže "Požární ochrana očima dětí pro rok 2020". Do soutěže jsme společně vybrali zdařilé práce dětí s hasičskou tematikou. Ocenění snahy na sebe nenechalo dlouho čekat a účastníci se mohli brzy radovat z předních míst v celkovém vyhodnocení soutěže. Protože nám ale koronavirová pandemie znemožnila užít si slavnostní veřejné vyhodnocení, připravili jsme ve škole pro žáky alespoň slavnostní dopoledne s předáním diplomů, medailí a dalších krásných cen, které poslalo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Doufáme, že už nám další ročník soutěže nic nepřekazí!