Aktuální opatření od 5. 10. 2020

01.10.2020

Zpěv a tělesná výchova - mimořádným opatřením místně příslušné krajské hygienické stanice se omezuje provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv ani sportovní činnost uvnitř i venku, vyloučeny však nejsou venkovní aktivity (např. procházky). Vzhledem k nařízením, prosíme o vhodné oblečení a obuv! Zákaz zpěvu a sportovní činnosti se netýká mateřských škol.

Praktická škola jednoletá i Praktická škola dvouletá jsou v provozu i v době nouzového stavu - od 5. 10. 2020. Uzavření středních škol se jich netýká.