Navigace
Střední škola - projekty
Toplist

TOPlist

Ověřená instituce
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov, Horská 160 - netfirmy.cz Speciální školy - netfirmy.cz
Projekty školy

Facebook

Naší školu najdete na facebooku

 

 

 

Hlavička

Třída S5

Třídní učiteka

Mgr. Marie Bohatá

Složení třídy

Ve třídě je celkem 5 žáků (3 dívky a 2 chlapci).

Třída S5 je umístěna ve druhém patře budovy školy. Třídu navštěvují děti se středně těžkým mentálním postižením. Třída těchto dětí byla vytvořena v září 2013, ale vzhledem k tomu, že se děti mezi sebou již znaly, panuje mezi nimi kamarádský vztah a porozumění.

Třída je vybavená nastavitelnými lavicemi a židlemi. Při práci s dětmi využíváme různé pomůcky a hry, které mají za cíl rozvíjet motoriku, poznávací schopnosti a řeč, logické myšlení, početní představy, grafické schopnosti, pozornost a paměť. Při výuce využíváme i počítač s výukovými programy, které žákům pomáhají pochopit a zorientovat se v učivu. Mimo výuky ve třídě mají žáci možnost zúčastnit se různých terapií – hipoterapie, muzikoterapie, plaveckého výcviku. Žáci mohou využívat relaxační místnost, kde je například kuličkový bazén, rotoped, rehabilitační míče a další pomůcky pro relaxaci, uvolnění a rozvoj hrubé i jemné motoriky.

2 žákyně se vzdělávají podle programu ŠVP ZV - příloha SMR

2 žáci se vzdělávají podle programu 24035/97-22, Pomocná škola

1 žákyně se je zařazená v Přípravném stupni pomocné školy, který je vlastně etapou pro zařazení dítěte do pomocné školyDen Země ve třídě S5 25. 04. 2014
30.04.2014
V pátek 25. dubna proběhl na naší škole projektový den nazvaný Den Země.
Více >>