Navigace
Střední škola - projekty
Toplist

TOPlist

Ověřená instituce
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov, Horská 160 - netfirmy.cz Speciální školy - netfirmy.cz
Projekty školy

Facebook

Naší školu najdete na facebooku

 

 

 

 

Hlavička

Projekty střední školy

„Do praxe bez bariér“

„Do praxe bez bariér“ projekt pro hendikepované napříč několika kraji v ČR je v plném proudu

Projekt  je cílený na absolventy středních speciálních škol. Jelikož chceme přebrat částečně zodpovědnost za naše žáky i v době, kdy již budou absolventy naší školy, cítili jsme jako nutnost se do projektu zapojit.

 

Co je cílem projektu „Do praxe bez bariér“?
Hlavním  smyslem je  pomoci mladým lidem s určitým hendikepem, kteří stojí na prahu své pracovní kariéry, adaptovat se na trhu práce. Mladí lidé se zdravotním postižením nebo s nižším středním odborným vzděláním ze speciálních a praktických středních škol v Královéhradeckém kraji, mají možnost prostřednictvím různých aktivit – exkurze, pracovní tréninky, odborné praxe, vzdělávací a motivační aktivity, získat konkrétní znalosti, návyky a dovednosti, díky nimž bude jejich přechod ze studentského života do světa pracujících hladký a bezproblémový.

Dalším cílem projektu je propojit speciální a praktické střední školy s podniky zaměstnávající osoby se zdravotním postižením, případně s podniky na volném trhu práce. Rádi bychom, aby díky projektu došlo k navázání jejich dlouhodobé spolupráce, která bude pokračovat i po ukončení realizace našeho dvouletého projektu.

Jakou působnost má tento projekt ? 

Je to projekt Paktu zaměstnanosti Královéhradeckého kraje, ale jeho působnost je v podstatě celorepubliková. Cílová skupina, tedy osoby mladší 25 let, mohou být z celé ČR (kromě Prahy), ale musí studovat na střední škole v Královéhradeckém kraji. Aktivity například exkurze, tréninky a praxe pak mohou probíhat na území krajů Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého, Středočeského.

 

 Proč dostávat hendikepované žáky do sociálních podniků již v době studia na SŠ?
Projekt je zacílen  na osoby mladší 25 let,  žáky posledních ročníků studia středních škol hlavně proto, že mnozí z nich nemají šanci se během svého studia dostat do reálného prostředí firmy. Nemají možnost si vyzkoušet, co všechno obnáší „pracovat“ například u žáků se zdravotním postižením. Tito mladí lidé často nemají ani představu, jak je chráněný trh práce připraven umožnit práci lidem s konkrétním typem zdravotního postižení a ani nepředpokládají, že by mohli po ukončení studia nastoupit do práce. Díky projektu budou mít možnost navštívit několik takových firem a vyzkoušet si práci na různých pracovních pozicích.

 

V čem projekt může prospět samotnému regionu?
Hlavně v navázání dlouhodobé spolupráce škol a podniků, ať už z volného nebo chráněného trhu práce. S tím souvisí samozřejmě i zvýšení uplatnitelnosti jejich žáků na trhu práce. V současné době díky vyčerpanosti lokálního trhu práce, kdy zaměstnavatelé neustále hledají nové zaměstnance, tak jsou mnohem více otevřeni „novým“ věcem jako například zaměstnávání absolventů či osob se zdravotním postižením. Projekt jednoznačně prospěje rozvoji našeho regionu.

 

 

Praktická škola balila objednávky Tescomy 28. a 29. 5. 2019
30.05.2019
Letošní školní rok jsme 28. května naposledy s našimi středoškoláky vyrazili na společnou akci týkající se projektu „Do praxe bez bariér“.
Více >>
Naši středoškoláci úspěšně plní program projektu „Do praxe bez bariér“
05.05.2019
Projekt, do kterého jsme se zapojili v listopadu, je v plném proudu.
Více >>
Dva dny bez školy a bez maminky 29. a 30. 4. 2019
05.05.2019
Žáci praktické školy vyrazili na konci dubna na dva dny do Neratova v Orlických horách.
Více >>
Lektorky z Úřadu práce v Praktické škole 25. 2. 2019
26.02.2019
Pomocnou ruku nám nabídl v rámci projektu "Do praxe bez bariér" Úřad práce v Trutnově.
Více >>
Praktická škola zkouší pracovat nanečisto 20. 2. 2019
26.02.2019
V rámci projektu „Do praxe bez bariér“ , do kterého se naše škola zapojila, se naši středoškoláci účastní exkurzí s praktickým zácvikem.
Více >>