Navigace
Střední škola - projekty
Toplist

TOPlist

Ověřená instituce
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov, Horská 160 - netfirmy.cz Speciální školy - netfirmy.cz
Projekty školy

Facebook

Naší školu najdete na facebooku

 

 

 

 

Hlavička

Přijímací řízení

Jak poslat přihlášku?

  • lze podat až 2 přihlášky. Termín podání přihlášky  - do 1. 3. 2020
  • přihlášky lze doručit osobně do kanceláře školy nebo poslat na adresu :

     

                          Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov 

                          Horská 160, 

            541 02 Trutnov

 

  • tiskopisy přihlášek lze obstarat v ZŠ, v prodejnách SEVT nebo stáhnout pod článkem

Co s přihláškou?

  • na přihlášce vyplňte všechny požadované údaje
  • předchozí prospěch potvrdí řediteství příslušné absolvované ZŠ
  • lékařské potvrzení pro studium na přihlášce je nutné
  • součástí příhlášky musí být platné doporučení SPC

 

Přijímací zkoušky

  • Přijímací zkoušky pro školní rok 2020/2021 se nekonají.

 

Aktuální informace o volných místech na středních školách Královéhradeckého kraje lze získat na Školském informačním portále KHK

 

 

Praktická škola jednoletá

(78-62-C/01)

 

Praktická škola jednoletá je určena pro žáky s těžkým stupněm mentálního postižení, souběžným postižením více vadami a autismem, kteří ukončili základní vzdělávání v základní škole speciální podle vzdělávacího programu určeného pro tuto skupinu žáků.

Do  třídy ve školním roce 2020/2021 bude přijato 11 žáků.

 

Praktická škola dvouletou

(78-62-C/02) 

 

Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili:

• povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením;

• povinnou školní docházku v základní škole speciální;

• povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání;

• základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy
.

Do  prvního ročníku bude ve školním roce 2020/2021  přijato 14 žáků.

Oba obory vzdělávání jsou určeny pro uchazeče s ukončenou povinnou školní docházkou (nejpozději k 30. 6. 2020). 

 

Kritéria přijetí:

- ukončená povinná školní docházka v základní škole speciální či v základní škole praktické s kombinací s dalším zdravotním postižením

- hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání

- předpoklad úspěšného zvládnutí výše uvedených oborů vzdělání

 

Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje o jejich přijetí pořadí, sestavené z výsledků hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.

 

Vzdělávání na Praktické škole jednoleté a Praktické škole dvouleté je ukončeno závěrečnou zkouškou, dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce.

 

PRAKTICKÁ ŠKOLA

JEDNOLETÁ

DVOULETÁ

Zřizovatel

kraj

kraj

Kód oboru

78-62-C/01

78-62-C/02

Délka studia

1,00

2,00

Ukončení studia

JI – závěrečná zkouška

JI – závěrečná zkouška

Doklad o dosažení stupně vzdělání

vysvědčení

vysvědčení

PLP – povinná lékařská prohlídka

ano

ano

OZP- obor pro studenty se zdravotním postižením

ano

ano

Věkové omezení

ne

ne

Cizí jazyk

ne

AJ

Ubytování

ne

ne

Stravování

ano

ano

Kontakt

Mgr.Karin Hladká

Telefon

499 733 386

E-mail

mzps.trutnov@volny.cz

web

www.mzpstrutnov.cz

 

přihláška ke studiu 238 kB 10:16 22.01.2019 webmaster
výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019-2020 412 kB 11:04 25.04.2019 webmaster