Novinky

Letošní Den Země, který si připomínáme dne 22. dubna, oslavili žáci naší školy jinak, než jen ve výukových lavicích. Výuku ve třídách nahradili prací v přírodě, a to úklidem veřejného prostoru v okolí školy. Zapojili se tak do celorepublikové aktivity "Ukliďme svět", jejímž jádrem je úklid svého okolí. Žáci nejen pečlivě sesbírali nalezené odpadky,...

NOVINKA! Od ledna 2021 nabízí naše škola standardizovaný TEST LATERALITY (Z. Matějček, Z. Žlab). Test se používá k určení laterální preference a dominance ruky, nohy, oka či ucha, tzn. zda je dítě pravák / levák, popř. zda obě strany využívá stejně (ambidextrie). Provádí ho školní logoped a celý test trvá i s vyhodnocením 20 minut. Podrobnosti se...


Kvůli omezením souvisejícími s nemocí Covid-19 nemohli bohužel v tomto roce, tak jako každý rok, vyjít do ulic žáci naší školy v kostýmech Tří králů a vybírat příspěvky do kasičky Oblastní charity Trutnov v rámci Tříkrálové sbírky. Jelikož je ale nutné přispívat na dobrou věc v jakékoli době, rozhodla se naše škola (vedení i všichni zaměstnanci)...

Útuláček

18.12.2020

Třída PrŠ 2 zorganizovala sbírku krmiv a dalších potřebných věcí s názvem ,,Útuláček" věnovanou Útulku pro opuštěná zvířata Trutnov. Sbírka probíhala od září do prosince a projektu se zúčastnila celá MŠ, ZŠ a PrŠ Trutnov. Předání dárků proběhlo dne 16. 12. 2020. Všem kdo přispěli moc děkujeme a těšíme se na další společnou sbírku. Žáci a učitelé...

Jako malé děti jsme psali dopis Ježíškovi a dávali ho za okno, aby nám splnil naše přání. Vánoce se rychle blíží a rodina a blízcí by měli být spolu. Bohužel to nejde vždycky a tato divná "doba covidu" nám v tom také nepomáhá, spíš naopak. Proto se letos nemohl ani uskutečnit tradiční Den otevřených dveří s vánočním jarmarkem, který je...

Na jaře letošního roku se naše škola opět zúčastnila výtvarné soutěže "Požární ochrana očima dětí pro rok 2020". Do soutěže jsme společně vybrali zdařilé práce dětí s hasičskou tematikou. Ocenění snahy na sebe nenechalo dlouho čekat a účastníci se mohli brzy radovat z předních míst v celkovém vyhodnocení soutěže. Protože nám ale koronavirová...

V pátek 2. října navštívil naši školu sokolník pan Karel Nejman. Vyprávěl o životě sov a dravců, a to nejenom o těch, které nám přivezl na ukázku s sebou. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací o životě sokolovitých a jestřábovitých dravců a měly možnost pohladit si některé z nich. Pan Nejman také dětem názorně předvedl, jak probíhá krmení...

Zpěv a tělesná výchova - mimořádným opatřením místně příslušné krajské hygienické stanice se omezuje provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv ani sportovní činnost uvnitř i venku, vyloučeny však nejsou venkovní aktivity (např. procházky). Vzhledem k nařízením, prosíme o vhodné...

Běžecký závod T-Mobile olympijský běh byl pro koronavirové opatřením zrušen, to však nebránilo našim dětem, aby si podobný olympijský běh v rámci branného dne, v pátek 18.9.2020, zaběhly také. Třídy S1, S4, S5 a děti z mateřské školy si zaběhly závod, ve kterém nechyběla startovací čísla, velká cílová páska, nechyběly ani diplomy a dokonce ani...

V pátek 11.9. navštívily třídy S3 a I. Krakonošovo náměstí v Trutnově, kde se představily složky integrovaného záchranného systému. Během celého dopoledne jsme sledovali ukázky zásahových činností, které vykonávají hasiči, policisté, záchranáři. Prohlédli jsme si veškerou zásahovou techniku a vybavení. Se zatajeným dechem jsme nad našimi hlavami...

Ve čtvrtek 10. září se třída III., poprvé v tomto školním roce, vydala na školní výpravu do Trutnova. V Muzeu v Podkrkonoší jsme shlédli výstavu "Jak šel čas - hračky našich rodičů a prarodičů". Nechyběly tu hračky dřevěné, plechové, gumové, plyšové, chrastítka, kočárky, stavebnice. Atmosféra výstavy nás úplně pohltila a nadchla.

nový školní rok je tu a proto bychom Vás rádi seznámili s opatřeními, která budou ve škole zavedena z důvodu situace s šířením Covid-19. Prosíme, abyste měli na paměti, že musíme vycházet z manuálů a doporučení MŠMT. Chápeme, že některá opatření jsou nestandardní, ale je potřeba současnou situaci vnímat jako mimořádnou. Snažíme se nastavit...


Březen 2020 přinesl velkou novinku do škol - vzdělávání na dálku. Netrvalo to tak dlouho a naši učitelé byli online zaškolení a seznámení s "Classroom" prostředím, přes které ve většině případů probíhalo další vzdělávání. S novým školním rokem jsme se připravili ještě pečlivěji. Na dalším školení jsme se seznámili s možností využití online...

školní rok 2020/2021 začíná již v úterý 1. 9., ale jak jsme zvyklí v posledních měsících, bude i tento den trošku jiný. Po příchodu do školy půjdou žáci do třídy s paní asistentkou, rodiče zůstanou na chodbě u šaten, kde s paní učitelkou vyplní nejdůležitější dokumenty a počkají na své děti. První školní den zůstanou žáci ve škole asi...

Tak jako v loňském roce, i letos budeme rádi, když nám pošlete pozdrav z letních prázdnin s naším sluníčkem. Fotky zveřejníme na školním facebooku. Dobrodružství můžete najít i za barákem :) Takže hurá léto, užívejte prázdniny! :)

Dne 15.6. proběhly na naší škole závěrečné zkoušky - praktická část. Jednoletý i dvouletý obor čeká ústní část již příští týden - 22.6. Držíme pěsti.

Vážení rodiče, naše škola měla možnost připravit malou výstavu a prezentaci školy v Tescu před pokladnami. Ke shlédnutí byla po celý únor. Přinášíme malé ohlédnutí, jak jsme se s tímto úkolem poprali. Další možnost prezentace v těchto místech budeme mít v roce 2021 :)