Navigace
Střední škola - projekty
Toplist

TOPlist

Ověřená instituce
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov, Horská 160 - netfirmy.cz Speciální školy - netfirmy.cz
Projekty školy

Facebook

Naší školu najdete na facebooku

 

 

 

 

Hlavička

Zápis do 1. třídy 2020

Vážení zákonní zástupci, vážení rodiče,

v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutí vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu proběhne mimořádným způsobem i zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Níže uvádíme podrobné aktuální informace k zápisu do 1. tříd na naší škole. Prosíme, pečlivě si je přečtěte a řiďte se jimi.

Organizace zápisu do 1. tříd:

  • zápis proběhne v termínu od 14.4. do 24. 4. 2020,
  • bez osobní přítomnosti dětí ve škole,
  • bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Prosíme, primárně využijte pro podání žádosti o přijetí „Online zápis do školy“.

Pečlivě vyplňte formulář, který se Vám zobrazí – osobní a kontaktní údaje Vašeho dítěte i Vaše + souhlas se zpracováním těchto údajů.

     V případě přijetí Vašeho dítěte budou tyto osobní údaje přesunuty do matriky školy, a to po dobu plnění povinné školní docházky Vašeho dítěte na naší škole, pokud platná legislativa nestanoví jinak. V případě nepřijetí nebo odkladu školní docházky Vašeho dítěte budou osobní údaje bezprostředně po ukončení zápisu do 1. tříd vymazány.

Dokončete registraci.

 

Na Vámi uvedený e-mail Vám přijde předvyplněná žádost o přijetí k povinné školní docházce nebo odklad ve formátu pdf a registrační číslo uchazeče (přidělené Vašemu dítěti).

Žádost doručte do školy, a to některým z následujících způsobů:

- datovou schránkou -> datová schránka školy: hfspeph

- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail) -> e-mail školy: hladka@mzpstrutnov.cz

- vytiskněte, podepište a vhoďte v obálce do schránky u hlavního vchodu školy

- vytiskněte, podepište a odešlete poštou na adresu školy: MŠ, ZŠ, PrŠ, Trutnov, Horská 160

Pokud nemůžete podat žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce elektronicky, bude pro vás v termínu zápisu připravena následující náhradní možnost:

Dostavte se k hlavní budově školy v době úředních hodin – pondělí 8.00-11.00 h, středa 8.00-11.00 h.

- Zazvoňte na zvonek označený „Kancelář“.

- Budete vpuštěni za první dveře školy, kde bude na stolku připravena vytištěná žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce, propiska a obálka.

- Žádost vyplňte (všechny osobní a kontaktní údaje), vložte do obálky a vhoďte do schránky na budově školy (vedle hlavního vchodu).

     V případě přijetí Vašeho dítěte budou tyto osobní údaje přesunuty do matriky školy, a to po dobu plnění povinné školní docházky Vašeho dítěte na naší škole, pokud platná legislativa nestanoví jinak. V případě nepřijetí nebo odkladu školní docházky Vašeho dítěte budou osobní údaje bezprostředně po ukončení zápisu do 1. tříd vymazány.

     Na základě podané žádosti o přijetí dítěte k povinné školní docházce Vám následně zašleme na Vámi uvedený e-mail informace, jakým způsobem můžete do doby zahájení povinné školní docházky pomoci svému dítěti v jeho dalším rozvoji. Těm z Vás, kteří nepodají žádost elektronicky, zašleme také přidělené registrační číslo. Zároveň Vám na tento e-mail po skončení mimořádných opatření pošleme pozvánku na osobní setkání u nás ve škole.

 

Kritéria přijetí:

     K plnění povinné školní docházky ve školním roce 2020/21 přijmeme všechny děti, jejichž zákonní zástupci splní zákonné podmínky přijetí.

Věk dítěte:

     K plnění povinné školní docházky ve školním roce 2020/21 jsou přijímány děti narozené do 31. 8. 2014. Zapsány musí být i děti, které měly odklad školní docházky (zákonní zástupci musí podat žádost o přijetí). Podmínkou přijetí dítěte je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, které přiloží zákonný zástupce k žádosti.

K plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2020/21 může být výjimečně přijato i dítě, které dosáhne 6. roku věku v době od září 2020 do konce června 2021, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období 1. 1. – 30. 6. 2015 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která přiloží zákonný zástupce k žádosti.

 

Rozhodnutí o přijetí:

     Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na úřední desce školy a na webových stránkách školy: www.mzpstrutnov.cz. Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 7. 5. 2020.

Registrační číslo bude přiděleno každému dítěti po podání žádosti o přijetí.

     O přijetí každého dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci mohou ale požádat o jeho vydání, popřípadě nahlédnout do spisu dítěte, a to dne 6. 5. 2020 v době od 8.00 do 11.00 hodin, v kanceláři školy.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

 

Odklad školní docházky:

Rodiče, kteří budou žádat o odklad školní docházky, prosíme, aby žádost odevzdali základní škole nejpozději do 30. 4. 2020, a to včetně těchto příloh:

- doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení

- doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Na základě těchto dokladů následně obdržíte rozhodnutí o odkladu.

Jak postupovat v případě žádosti o odklad školní docházky:

Pečlivě vyplňte formulář „Zapsat dítě online“ – osobní, kontaktní údaje, zaškrtněte políčko „Budeme pro dítě žádat odklad“

V případě odkladu školní docházky Vašeho dítěte budou osobní údaje bezprostředně po ukončení zápisu do 1. tříd vymazány.

Vyplněný formulář žádosti o odklad Vám přijde e-mailem, doručte včetně obou příloh (viz výše) do školy, a to některým z následujících způsobů:

- datovou schránkou -> datová schránka školy: hfspeph

- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail) -> e-mail školy: hladka@mzpstrutnov.cz

- vytiskněte, podepište a vhoďte v obálce do schránky u hlavního vchodu školy

- vytiskněte, podepište a odešlete poštou na adresu školy: MŠ, ZŠ a PrŠ, Trutnov, Horská 160

 

Pokud nemáte možnost si Žádost o odklad školní docházky provést online z našich webových stránek:

Dostavte se k hlavní budově školy v době úředních hodin: pondělí 8.00-11.00 h nebo středa 8.00-11.00 h.

Zazvoňte na zvonek označený „Kancelář“. Budete vpuštěni za první dveře školy, kde bude na stolku připravena vytištěná Žádost o odklad školní docházky, propiska a obálka. Žádost vyplňte (všechny osobní a kontaktní údaje), vložte včetně obou příloh (viz výše) do obálky a vhoďte do schránky na budově školy (vedle hlavního vchodu).

 

V případě dotazů kontaktujte zástupce ředitele Mgr. Karin Hladká na e-mail: hladka@mzpstrutnov.cz, ve zprávě případně uveďte své telefonní číslo, aby Vás mohl telefonicky kontaktovat a informovat.

 

 

 

 

 

 

Zápis do 1. třídy 2020 Pokyny k zápisu na dálku. 17 kB 11:18 08.04.2020
Zápis do 1. třídy 2020
Zápis do 1. třídy 2020