Navigace
Střední škola - projekty
Toplist

TOPlist

Ověřená instituce
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov, Horská 160 - netfirmy.cz Speciální školy - netfirmy.cz
Projekty školy

Facebook

Naší školu najdete na facebooku

 

 

 

 

Hlavička

Pokyny k zápisu do MŠ na dálku

Vážení zákonní zástupci, vážení rodiče,

 

v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutí vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu proběhne mimořádným způsobem i zápis do Mateřské školy pro školní rok 2020/2021.

 

Níže uvádíme podrobné aktuální informace k zápisu do Mateřské školy. Prosíme, pečlivě si je přečtěte a řiďte se jimi.

 

Organizace zápisu:

 

 • zápis proběhne v termínu od 4.5. do 15. 5. 2020
 • bez osobní přítomnosti dětí ve škole
 • bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole

 

Prosíme, primárně využijte pro podání žádosti o přijetí Online zápis do Mateřské školyna našich webových stránkách:

 

Pečlivě vyplňte formulář, který se Vám zobrazí – osobní a kontaktní údaje Vašeho dítěte i Vaše + souhlas se zpracováním těchto údajů.

 

V případě přijetí Vašeho dítěte budou tyto osobní údaje přesunuty do matriky Mateřské školy, a to po celou dobu plnění docházky v MŠ Vašeho dítěte na naší škole, pokud platná legislativa nestanoví jinak. V případě nepřijetí Vašeho dítěte budou osobní údaje bezprostředně po ukončení zápisu do MŠ vymazány.

 

Dokončete registraci.

Na Vámi uvedený e-mail Vám přijde předvyplněná žádost o přijetí do MŠ ve formátu pdf a registrační číslo uchazeče (přidělené Vašemu dítěti).

Žádost doručte do Mateřské školy, a to některým z následujících způsobů:

 

 • datovou schránkou -> datová schránka školy: hfspeph
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail) -> e-mail školy: hladka@mzpstrutnov.cz
 • vytiskněte, podepište a vhoďte v obálce do schránky u hlavního vchodu školy
 • vytiskněte, podepište a odešlete poštou na adresu školy: MŠ, ZŠ, PrŠ, Trutnov, Horská 160

 

Pokud nemůžete podat žádost o přijetí dítěte do Mateřské školy elektronicky, bude pro vás v termínu zápisu připravena následující náhradní možnost:

 

Dostavte se k hlavní budově školy v době úředních hodin – pondělí 8.00-11.00 h, středa 8.00-11.00 h.

- Zazvoňte na zvonek označený „Kancelář“.

- Budete vpuštěni za první dveře školy, kde bude na stolku připravena vytištěná žádost o přijetí dítěte Mateřské školy, propiska a obálka.

- Žádost vyplňte (všechny osobní a kontaktní údaje), vložte do obálky a vhoďte do schránky na budově školy (vedle hlavního vchodu).

V případě přijetí Vašeho dítěte budou tyto osobní údaje přesunuty do matriky Mateřské školy, a to po dobu plnění docházky Vašeho dítěte do MŠ, pokud platná legislativa nestanoví jinak. V případě nepřijetí Vašeho dítěte budou osobní údaje bezprostředně po ukončení zápisu do MŠ vymazány.

Na základě podané žádosti o přijetí dítěte do MŠ Vám následně zašleme na Vámi uvedený e-mail informace, jakým způsobem můžete do doby zahájení docházky pomoci svému dítěti v jeho dalším rozvoji. Těm z Vás, kteří nepodají žádost elektronicky, zašleme také přidělené registrační číslo. Zároveň Vám na tento e-mail po skončení mimořádných opatření pošleme pozvánku na osobní setkání u nás v Mateřské škole.

 

Kritéria přijetí:

 • Do MŠ ve školním roce 2020/21 přijmeme všechny děti, jejichž zákonní zástupci splní zákonné podmínky přijetí.
 • Podmínkou přijetí dítěte je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, které přiloží zákonný zástupce k žádosti.
 • Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2020 pěti let.
 • pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem
 • doložení řádného očkování dítěte - v současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže)

2. doloží kopii očkovacího průkazu dálkovým způsobem

 

Rozhodnutí o přijetí:

 

Rozhodnutí o přijetí do MŠ bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na úřední desce školy a na webových stránkách školy: www.mzpstrutnov.cz. Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 21. 5. 2020.

 

Registrační číslo bude přiděleno každému dítěti po podání žádosti o přijetí.

 

O přijetí každého dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci mohou ale požádat o jeho vydání, popřípadě nahlédnout do spisu dítěte, a to dne 20. 5. 2020 v době od 8.00 do 11.00 hodin, v kanceláři školy.

 

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

 

V případě dotazů kontaktujte Mgr. Karin Hladkou (zástupce ředitele) na e-mail: hladka@mzpstrutnov.cz, ve zprávě případně uveďte své telefonní číslo, aby Vás mohla telefonicky kontaktovat a informovat.

 

 

Pokyny k zápisu do MŠ na dálku Pokyny k zápisu 17 kB 11:05 08.04.2020
Očkování Čestné prohlášení 12 kB 11:10 08.04.2020
Pokyny k zápisu do MŠ na dálku
Pokyny k zápisu do MŠ na dálku