Navigace
Střední škola - projekty
Toplist

TOPlist

Ověřená instituce
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov, Horská 160 - netfirmy.cz Speciální školy - netfirmy.cz
Projekty školy

Facebook

Naší školu najdete na facebooku

 

 

 

 

Hlavička

Činnost rady ve školním roce 2007/2008

1. schůzka

V září 2007 se školská rada seznámila s výroční zprávou o činnosti školy za rok 2006/2007. Další informace se týkaly počtu žáků ve škole, mimoškolních aktivit pro žáky aj.

2. schůzka

 

Školská rada 11.12.2007 hodnotila úspěšnou akci školy:60. výročí vzniku zdejší školy.

Akce byla velmi zdařilá – proběhlo kulturní vystoupení žáků praktické i speciální školy , setkání bývalých pedagogů a pozvaných hostů, např.  zástupci města a pracovníci jiných spec.zařízení.

Nově byla zveřejněna vlajka s logem naší školy.

 3. schůzka

Školská rada 19.2.2008 :

- byla předložena výroční zpráva o hospodaření za rok 2007 – bez připomínek Rady

- zhodnocen zápis dětí do 1.ročníku, především se jedná o děti do PT
seznámení s novým názvem školy - od 1.1.2008  Speciální základní škola a Mateřská škola
-  seznámení s konanými škol. Akcemi (karneval,sport. turnaje)