Navigace
Toplist

TOPlist

Akce školy v červnu

 

1. 6. Dětský den
5. 6. Výlet S1 Janské Lázně
6. 6. Výlet ŠD2 - Mujchomůrka
7. 6. Taneční Akademie Trutnov
12. a 13. 6. MČR v cyklistice Račice
13. 6. Výlet S2 - Častolovice
14. 6. Zdravotnická soutěž
14. 6.  Výlet S7 - Janské Lázně
18. 6. Výlet tř. I - Chlumec n.C.
19. 6. Farmers Voletiny - S2,S4
19. 6. Letní olympiáda ŠD
22. 6. Školní akademie
25. 6. Celodenní akce ŠD1 a DDŠ Vrchlabí
29. 6. Závěr školního roku

 

Akce MŠ v červnu

 

 

 

1. 6.

Dětský den

4. 6. Canisterapie
15. 6. Opékání u Šimona na zahradě
19. 6.

Dílnička s rodiči

26. 6.

Školní výlet

29. 6.

Ukončení školního roku

 

 

 

 

Ověřená instituce
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov, Horská 160 - netfirmy.cz Speciální školy - netfirmy.cz
Hlavička

Historie školy

Historie Speciální základní školy a Mateřské školy, Trutnov

Založení školy je datováno rokem 1947, kdy pomocná škola s českým vyučovacím jazykem navázala na německou pomocnou školu. Ve škole bylo zařazeno čtyřicet žáků ve dvou třídách.

V letech 1953-1954 měla škola již 5 tříd, patronát nad zařízením převzala nemocnice v Trutnově. Nárůst dětí pokračoval, ve školním roce 1960 - 1961 dosáhl počtu 96 žáků. V roce 1960 byla škola druhou v republice, která měla pionýrskou organizaci pro děti s vadným duševním vývojem.

Značné úsilí se věnovalo častým opravám budovy.

V letech 1970-2000 se počet žáků pohyboval mezi 100-150 a došlo k několika přestěhováním školy v rámci města.

V posledních čtrnácti letech jsou vzděláváni žáci s mentálním postižením a žáci s lékařskou diagnózou autismus na dvou typech škol- základní škola praktická a základní škola speciální.

V roce 2000 se škola stala příspěvkovou organizací. Od 1. 10. 2001 je zřizovatelem školy Královéhradecký kraj. Datum 1. 1. 2006 je pro školu dalším mezníkem-mění se název školy-stává se Speciální základní školou (podle školského zákona č.  561/2004 Sb.).

K další změně dochází 1. 1. 2008, kdy je škola sloučena se základní školou a mateřskou školou při nemocnici. Od tohoto data je také nový název školy - Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov.

Od září 2010 se součástí školy stala i mateřská škola, která zajišťuje předškolní vzdělávání dětí se zdravotním postižením a logopedickými vadami.

Další součástí školy se v září 2012 stala Praktická škola. Jejím úkolem je střední vzdělávání  a navazuje na základní školu speciální.

Z ředitelů školy jmenujme Jaroslava Svobodu, Bohumila Kroupu, Jaroslava Rožce a Zdenu Kotkovou.

Škola byla vždy nedílnou součástí vzdělávacího systému v Trutnově.