Navigace
Toplist

TOPlist

Akce školy v červnu

 

1. 6. Dětský den
5. 6. Výlet S1 Janské Lázně
6. 6. Výlet ŠD2 - Mujchomůrka
7. 6. Taneční Akademie Trutnov
12. a 13. 6. MČR v cyklistice Račice
13. 6. Výlet S2 - Častolovice
14. 6. Zdravotnická soutěž
14. 6.  Výlet S7 - Janské Lázně
18. 6. Výlet tř. I - Chlumec n.C.
19. 6. Farmers Voletiny - S2,S4
19. 6. Letní olympiáda ŠD
22. 6. Školní akademie
25. 6. Celodenní akce ŠD1 a DDŠ Vrchlabí
29. 6. Závěr školního roku

 

Akce MŠ v červnu

 

 

 

1. 6.

Dětský den

4. 6. Canisterapie
15. 6. Opékání u Šimona na zahradě
19. 6.

Dílnička s rodiči

26. 6.

Školní výlet

29. 6.

Ukončení školního roku

 

 

 

 

Ověřená instituce
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov, Horská 160 - netfirmy.cz Speciální školy - netfirmy.cz
Hlavička

Cena a přihlašování

Cena a podmínky poskytování stravovaní pro žáky základní školy a Praktické školy:

1. Stravné na následující měsíc se bude hradit v předem určené dny a v částce, která bude uvedena na „Sdělení rodičům“ Sdělení žáci dostanou prostřednictvím třídních učitelů. Pokud nedojde k úhradě nejpozději poslední den v měsíci, budou obědy následující den odhlášeny.

 

Ceny jednoho oběda:        do 10 let               24,00 Kč

                                             10 – 14 let       26,00 Kč

                                             15 let a více     27,00 Kč

2. Peníze za odhlášené obědy se vrací cca 1x za 3 měsíce.

Pravidla odhlašování a přihlašování:

     Přihlášky a odhlášky stravy je nutno provést do 14.30 hod. ve školní výdejně MŠ, ZŠ a PrŠ, Trutnov

     - osobně

     - telefonicky na tel. č. 499 733 901

           Včas neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají! Při onemocnění strávníka z řad dětí MŠ a žáků ZŠ a PrŠ si lze 1. den oběd vyzvednout do jídlonosičů. Na další dny jejich nepřítomnosti ve školním zařízení nemají děti právo na odběr obědů za potravinovou režii.

     V době všech prázdnin jsou žáci základní školy a pedagogičtí pracovníci základní školy odhlášeni.

Znění celého Řádu školní jídelny ZŠ, Trutnov 3 najdete na  http://www.zsnachtu.cz/skolni-jidelna/rad-skolni-jidelny

 

Cena a podmínky poskytování stravování pro MŠ

 

1. Stravné na následující měsíc se bude hradit v předem určené dny a v částce, která bude uvedena na „Sdělení rodičům“. Sdělení rodiče dostanou prostřednictvím učitelek MŠ. Pokud nedojde k úhradě nejpozději poslední den v měsíci, budou obědy následující den odhlášeny.

 

Ceny stravy:              Strávníci do 6 let      Strávníci 7-10 let

                Přesnídávka              8,00 Kč                     10,00 Kč

                Odpolední svačina   7,00 Kč                       8,00 Kč

                Oběd                         22,00 Kč                    24,00 Kč

    

2. Peníze za odhlášené obědy se vrací cca 1x za 3 měsíce, za svačiny následující měsíc.

 

Pravidla odhlašování a přihlašování:

     Přihlášky a odhlášky stravy je nutno provést do 14.30 hod. ve školní výdejně MŠ, ZŠ a PrŠ, Trutnov

     - osobně

     - telefonicky na tel. č. 499 733 901

           Včas neodhlášené a nevyzvednuté obědy propadají! Při onemocnění strávníka z řad dětí MŠ a žáků ZŠ a PrŠ si lze 1. den oběd vyzvednout do jídlonosičů. Na další dny jejich nepřítomnosti ve školním zařízení nemají děti právo na odběr obědů za potravinovou režii.

     V době všech prázdnin jsou žáci základní školy a pedagogičtí pracovníci základní školy odhlášeni.

Znění celého Řádu školní jídelny ZŠ, Trutnov 3 najdete na  http://www.zsnachtu.cz/skolni-jidelna/rad-skolni-jidelny