Navigace
Toplist

TOPlist

Ověřená instituce
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov, Horská 160 - netfirmy.cz Speciální školy - netfirmy.cz
Hlavička

Třída II.

Třídní učitel

Bc. Alena Nepimachová

 

asistentka pedagoda:

Aneta Andrlíková

 

Třída II. – 4., 5. ročník

Celkem 10 žáků (7 chlapců a 3 dívky)

Třída se nachází v 1. patře školy. Je zařízena jednomístnými nastavitelnými lavicemi, skříňkami pro ukládání pomůcek na VV, PV a TV, počítačem s výukovými programy a tabletem. Ve třídě je nainstalována nová moderní bílá tabule s fixy. O přestávkách a při hodinách u skupinových činností využívají děti koberec v zadní části třídy, kde si mohou hrát se stavebnicemi, hračkami a spoustou didaktických pomůcek.

Třída II. stavěla v rámci branného dne 20. 9. 2018 domečky z přírodnin
23.09.2018
Ve čtvrtek 20. 9. 2018 absolvovala třída II. branný den.
Více >>